Jogalkotástan 1.

Követelmények és tantárgyi program

Jogalkotástan 1. c. tantárgyból

Közigazgatási mesterszakos levelező tagozatos hallgatók számára 

Tantárgykód: AJALK511ML1

2013/2014. tanév 1. félév

 

Számonkérés típusa: kollokvium

A hozzárendelt kreditpontok száma: 2 

A tárgy jegyzője: Dr. Bragyova András egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: -

 

1. Az oktatás célja:

A Jogalkotástan (két féléves tárgyként) elmélyíti a jogszabályok megértését, értelmezését, továbbá felkészíti a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek jogszabálytervezeteket készíteni, illetőleg azokat érdemben véleményezni. Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretekre a közigazgatás szinte valamennyi szakterületén szükség van. A tantárgy első féléve a jogalkotás elméleti kérdéseit mutatja be. Ennek keretében bemutatásra kerül a kodifikáció fogalma és tudományos megalapozottsága, a jogforrási rendszer elvei és az egyes jogforrások sajátosságai. Ismertetésre kerül a jogalkotói hatáskör fogalma és a jogalkotásra feljogosított szervek köre.

 

2. Felmentési kérelmek elbírálása:

Jogalkotástan 1. tárgyból csak az a levelező tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

3. Az index aláírása:

Az index aláírására leghamarabb az utolsó előadás napján kerül sor.

 

4.    Vizsga:

A vizsga szóban történik a Tanszék által meghatározott vizsganapokon. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat.

 

5.    Tankönyv:

Drinóczi Tímea – Petrétei József: Jogalkotástan, Dialog Campus Kiadó, 2004.

 

6.    Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

Előadások

 

Első előadás (Bragyova András)

IX. 14. szombat 8.30-11.50.  A/1. 308.tt.

Jogalkotás-tudomány – Jogalkotástan. A jogalkotást meghatározó tényezők. Normatan. A jogi norma fogalma, fajai. A jogi norma szerkezete.  A jogi norma és a jogszabály kapcsolata.

 

Második előadás (Pap Gábor)

X.12. szombat 8.30-11.50. A/1.307. tt.

A belső jogalkotási eljárás fogalma. A belső jogalkotási eljárás fázisai. A jogszabály céljainak meghatározása. A lehetőségek elemzése a cél elérése érdekében. Az alternatív lehetőségek elemzése és értékelése. A döntés. Az eredmény ellenőrzése.

 

Harmadik előadás (Panyi Béla)

X. 25. péntek 14.20-17.30. A/1.307. tt.

A jogalkotásra feljogosított szervek és a jogalkotási hatáskör. A jogszabályok: a törvény és a rendeletek. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A jogszabályi hierarchia. A jogszabályok érvényessége és hatálya.

 

Miskolc, 2013. szeptember

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza