Közigazgatási jog 1.

Vizsgakérdések

Közigazgatás jog 1. c. tantárgyból

Jogász szak, 2018/2019. tanév

II. félév

 

 

Az igazgatás

1.) Az igazgatás fogalma, alanya és tárgya.

2.) Az igazgatás tartalma, fajai. Az igazgatás, vezetés és irányítás kapcsolata.

 

A közigazgatás kialakulása, fogalma, feladatai

3.) A közigazgatás kialakulása I.: A feudális állam közigazgatásáig.

4.) A közigazgatás kialakulása II.: A polgárosodás hatása a közigazgatás fejlődésére. A magyar közigazgatás kialakulásának főbb fázisai.

5.) A közigazgatás szervezéstudományi fogalma.

6.) A közigazgatás jogtudományi fogalma.

7.) A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők. A közigazgatás feladatai.

8.) A közigazgatási tevékenységek fő típusai.

 

A közigazgatási jog alapfogalmai

9.) A közigazgatási jog fogalma és helye a jogrendszerben.

10.) A közigazgatási jog forrásai (jogforrás-tan).

11.) A közigazgatási jogi norma (norma-tan).

12.) A közigazgatási jogviszony (jogviszony-tan).

 

A közigazgatás-tudomány

13.) A közigazgatás-tudomány fogalma.

14.) A polgári közigazgatás-tudomány és képviselői.

15.) A magyar közigazgatás-tudomány és képviselői.

 

A közigazgatási szerv

16.) A közigazgatási szerv fogalma, elhatárolása. A közigazgatási szervek jogképessége. A közigazgatási szervek létrehozása, megszüntetése.

17.) A közigazgatási szerv szervezeti formája. A közigazgatási szerv vezetésének alaptípusai.

18.) A közigazgatási szervek belső szervezeti felépítése. A közigazgatási szerv belső igazgatása.

19.) Közigazgatási feladatot ellátó egyéb szervek.

 

A közigazgatás személyzete

20.) A közszolgálat fogalmi alapjai, története és modelljei.

21.) A közszolgálati tisztviselői jogviszony Magyarországon.

 

A közigazgatás szervezeti rendszere

22.) A közigazgatás szervezeti rendszerének felépítése. (Meghatározó tényezők és az alapegységek csoportosítása.)

 

A közigazgatás központi szervei

23.) A Kormány funkciói. A Kormány feladat- és hatásköre. A Kormány összetétele és megalakulása.

24.) A Kormány működése. A Kormány megbízatásának megszűnése.

25.) A Kormány tevékenységét közvetlenül segítő szervek.

26.) Miniszterelnöki Kormányiroda. A minisztériumok.

27.) Autonóm államigazgatási szervek. Kormányzati Főhivatal. Központi hivatalok.

28.) A rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. Önálló szabályozó szervek. Az Állami Számvevőszék.

 

A közigazgatás területi, helyi szervei

29.) A közigazgatás területi és helyi szerveinek megoszlása: dekoncentráció. A dekoncentrált szervek. Kormányhivatalok és járási hivatalok.

30.) A helyi önkormányzatiság alapjai.

31.) A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre.

32.) A helyi önkormányzatok típusai I. (község, nagyközség, város, járásszékhely város).

33.) A helyi önkormányzatok típusai II. (megyei jogú város, főváros, megyei önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat).

34.) A helyi önkormányzatok szervei és működésük I. (képviselő-testület, bizottság).

35.) A helyi önkormányzatok szervei és működésük II. (részönkormányzat testülete, polgármester, képviselő-testület hivatala).

36.) A helyi önkormányzatok társulásai.

37.) A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete.

 

Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatásban

38.) Az irányítás fogalma. Irányítási hatáskör.

39.) Irányítás és felügyelet elhatárolása. Az utasításoknak való engedelmesség.

 

 

Miskolc, 2019. február

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza