Jogdogmatika

 

 

 

Jogdogmatika

jogász szak nappali tagozat, 2016/2017. tanév, I. szemeszter

AJJOE270N9

 

Az előadás helye: A/6. ép. XVIII. ea.

Az előadás ideje: csütörtök 8.00–11.00 – A részvétel kötelező!

Az előadó: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Az ügyintéző: Hódosi Gabriella; A/6. ép. 222. szoba

A számonkérés: beszámoló háromfokozatú értékeléssel

Az oktatás célja: A megszerzett tételes jogi és elméleti tudásanyag birtokában a jogalkalmazás nehézségeit mutatja be, s – a tudományelmélet, -történeti és -módszertani ismereteken túl – azokat a jogdogmatikai eszközöket, amelyek segítségével úrrá lehet lenni ezeken.

A követelmények: A jelenlét kötelező. Az esetleges mulasztások pótlására az utolsó héten kerül sor. Az önkéntes zárthelyi dolgozat eredménye a félévi vizsgaeredménybe beszámít.

 

A félév beosztása:

 

1. 2016. szeptember 8.: A dogmatika mibenléte: A dogmatika születése; A dogmatika szükségessége;»Lege artis«

2. 2016. szeptember 15.: A jogdogmatika mibenléte: A jogdogmatika körülhatárolása; A »nehéz eset«; Az »egyetlen helyes válasz«

3. 2016. szeptember 22.: A jogdogmatika története: Premodern jogdogmatika; A modern jogdogmatika kialakulása; A jogdogmatika ma

4. 2016. szeptember 29.: A jogdogmatika eszköztára: Szöveg; Fogalom; Rendszer; Módszer

5. 2016. október 6.: Az állítások megalapozása: Következtetés; Igazolás;  Érvelés

6. 2016. október 13.: Önkéntes zárthelyi dolgozat                       

7. 2016. október 20.:A normák mibenléte: A norma megállapítása; A norma tételezése

8. 2016. október 27.: A normák értelmezése: Interpretatio iuris; Analogia iuris

9. 2016. november 3.: Oktatási szünet

10. 2016. november 10.: Jogi argumentáció: A jogalkalmazás modellje; Argumentatio iuris

11. 2016. november 17.: A jog és a valóság: Igazság; Valóság; Valószerűség; Valószínűség

12. 2016. november 24.: A ténykérdések: Tény és tényállás; Fikció és vélelem; Res iudicata

13. 2016. december 1.: Ténybeli argumentáció: Ténybeli következtetés; Ténybeli argumentumok; Tények és értékek

14. 2014. december 8.: Pótlás; elővizsga

 

Tananyag: Szabó Miklós: Ars iuris. A jogdogmatika alapjai. Miskolc: Bíbor, 2005.

 

2016. szeptember 1.

                                                                       (Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék)

Vissza