Jogegyenlőség-jogkorlátozás-jogfosztás

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

levelező tagozatos igazgatásszervező alapszakos hallgatók számára

 

Jogegyenlőség-jogkorlátozás-jogfosztás (1938-1944)

(AJJOTSV04ISZL)

2014/2015. I. félév

 

A szabadon választható tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az 1938-1944 közötti időszak jogkorlátozó-jogfosztó rendelkezéseivel, a Horthy-korszak alkotmány-és jogtörténeti aspektusaival. A hallgatók a speciális kollégium keretében megismerkedhetnek a korszakban megvalósított szabadságjog megvonások jogi, politikai, társadalmi hátterével, nemzetközi vonatkozásaival, és azzal, hogy az állami törvényeknek és rendeleteknek hogyan szereztek érvényt a helyi hatóságok.

 

A konzultáció időpontja: 2014. október 4. (szombat) 13.00.-17.00. XIX. előadó.

 

A konzultáció témakörei

Jogkorlátozó-jogfosztó rendelkezések Németországban 1933 és 1944 között.

A nürnbergi törvények jogtörténeti aspektusai.

Jogkiterjesztés: az asszimiláció és az emancipáció jogtörténeti vonatkozásai Magyarországon.

A Horthy-korszak állama és joga a szabadságjogok szabályozásának a tükrében.

Jogszűkítés a gazdaság és a kereskedelem terén. A strómanság jogtörténeti háttere.

A munkaszolgálat jogtörténeti háttere.

Házassági jogi szabályok a fajvédelmi törvény alapján és a bírósági gyakorlatban.

A jogkorlátozás és a jogfosztás bírósági gyakorlatáról: közjogi és magánjogi perek a zsidótörvényekkel összefüggésben.

Jogfosztás rendeletekkel 1944. március 19. után.

Jogkorlátozás és az ember.

 

Követelményrendszer:

Az aláírás megszerzésének a feltétele a konzultáción való részvétel. A tantárgy teljesítése beszámolóval (írásbeli) történik a félév végén illetve a vizsgaidőszakban megadott időpontokban, melynek minősítése: nem megfelelt - megfelelt - kiválóan megfelelt.

 

Tananyag:

A konzultáción elhangzottak és az oktató által megjelölt szakirodalom.

 

Amennyiben kérdésük merül fel a speciális kollégiummal kapcsolatosan, a következő e-mail címen elérhetnek: joglehot@uni-miskolc.hu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott irodalom:

 

 1. Albrich, Thomas - Garscha, Winfried R. - Polaschek, Martin F.: Holocaust und Kriegsverbrechen vor Gericht. Studienverlag GmbH, 2006.
 2. Bauer Yehuda: A History of the Holocaust. Franklin Watts, 2002.
 3. Boros Zsuzsanna: Parlamenti viták a Horthy-korszakban. I-II. kötet. Rejtjel Kiadó. Budapest, 2006.
 4. Glatz Ferenc: Az 1944. év históriája. História Könyvek, 1984.
 5. Günther Grau: Homoszexualitás a Harmadik Birodalomban. Osiris Kiadó, 2001.
 6. Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1920-1944. Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 140-164. oldal
 7. Kovács M. Mária: A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggéséről. In.: Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 128-140. oldal
 8. Lebovits Imre: Zsidótörvények – zsidómentők. Ex Libris Kiadó, Budapest, 2007.
 9. Lehotay Veronika: A totalitárius rendszerek Hannah Arendt munkásságában. Sectio Juridica et Politica. Miskolc, 2009. 41-62. oldal
 10. Lehotay Veronika: Adalékok a mezőcsáti járás zsidóságának gettósításához. Jogtörténeti Szemle. 2008. 2. szám. 52-59. oldal
 11. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. Franklin-társulat, 1938.   
 12. Mondjátok el mi történt! A magyarországi holokausztról. Ex Libris, 2004.
 13. Nagyné Szegvári Katalin: Az első numerus clausus törvény végrehajtásáról. Jogtörténeti Tanulmányok IV. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1980. 219-236. oldal
 14. Németh István: Demokrácia és diktatúra Németországban 1918-1945. 2. kötet.: A Harmadik Birodalom. Összegzés és dokumentumok. L’ Harmattan Kiadó, 2007.
 15. Pelle János: A gyűlölet vetése. A zsidótörvények és a magyar közvélemény 1938-1944. Európa Könyvkiadó. Budapest, 2001.
 16. Saul Friedländer: Nazi Germany and the Jews. 1933-1945. Harper Perennial, 2009.
 17. Ruszoly József: Újabb magyar alkotmánytörténet. 1848-1949. Püski Kiadó. Budapest, 2002.
 18. Schweitzer Gábor: A „zsidótörvények” a Közigazgatási Bíróság ítélkezési gyakorlatában. Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 164-176. oldal
 19. Tanulmányok a Horthy-korszak államáról és jogáról. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1958.
 20. Vértes Róbert: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945. Polgár Kiadó.

 

 

 

 

 

Miskolc, 2014. augusztus 31.

Dr. Lehotay Veronika

egyetemi tanársegéd

 

Vissza