Jogegyenlőség-jogkorlátozás-jogfosztás

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

igazságügyi igazgatási szakos hallgatók számára

 

Jogegyenlőség-jogkorlátozás-jogfosztás (1938-1944)

(AJJOTSV10IÜ)

2013/2014. I. félév

 

A szabadon választható tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az 1938-1944 közötti időszak jogkorlátozó-jogfosztó rendelkezéseivel, a Horthy-korszak alkotmány-és jogtörténeti aspektusaival. A hallgatók a speciális kollégium keretében megismerkedhetnek a korszakban megvalósított szabadságjog megvonások jogi, politikai, társadalmi hátterével, nemzetközi vonatkozásaival, és azzal, hogy az állami törvényeknek és rendeleteknek hogyan szereztek érvényt a helyi hatóságok.

 

A konzultáció témakörei

  • Jogkorlátozó-jogfosztó rendelkezések Németországban 1933 és 1944 között. A nürnbergi törvények jogtörténeti aspektusai.
  • Jogkiterjesztés: az asszimiláció és az emancipáció jogtörténeti vonatkozásai Magyarországon.
  • A Horthy-korszak állama és joga a szabadságjogok szabályozásának a tükrében.
  • Jogszűkítés a gazdaság és a kereskedelem terén. A strómanság jogtörténeti háttere.
  • A munkaszolgálat jogtörténeti háttere.
  • Házassági jogi szabályok a fajvédelmi törvény alapján és a bírósági gyakorlatban.
  • A jogkorlátozás és a jogfosztás bírósági gyakorlatáról: közjogi és magánjogi perek a zsidótörvényekkel összefüggésben.

 

Követelményrendszer:

Az aláírás megszerzésének a feltétele a konzultáción való részvétel. A tantárgy teljesítése beszámolóval (írásbeli) történik a félév végén illetve a vizsgaidőszakban megadott időpontokban, melynek minősítése: nem megfelelt - megfelelt - kiválóan megfelelt.

 

Tananyag:

A konzultáción elhangzottak és az oktató által megjelölt szakirodalom.

 

Amennyiben kérdésük merül fel a speciális kollégiummal kapcsolatosan, a következő e-mail címen elérhetnek: joglehot@uni-miskolc.hu.

 

A konzultáció időpontja és helye:

2013. október 12. (szombat) 14-17. A/1. 307.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Boros Zsuzsanna: Parlamenti viták a Horthy-korszakban. I-II. kötet. Rejtjel Kiadó. Budapest, 2006.

Glatz Ferenc: Az 1944. év históriája. História Könyvek, 1984.

Günther Grau: Homoszexualitás a Harmadik Birodalomban. Osiris Kiadó, 2001.

Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből.  Budapest, 1995. 

Halmai Gábor-Tóth Attila: Emberi jogok. Osiris Könyvkiadó. Budapest, 2008.

Ian Kershaw: Hitler. Penguin books, 2009.

Itzak B. Tatelbaum: Through our eyes. Children Witness The Holocaust. Canada, 2003.

Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1920-1944. Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 140-164. oldal

Kovács M. Mária: A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggéséről. In.: Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 128-140. oldal

Lebovits Imre: Zsidótörvények – zsidómentők. Ex Libris Kiadó, Budapest, 2007.

Lehotay Veronika: A totalitárius rendszerek Hannah Arendt munkásságában. Sectio Juridica et Politica. Miskolc, 2009. 41-62. oldal

Lehotay Veronika: Adalékok a mezőcsáti járás zsidóságának gettósításához. Jogtörténeti Szemle. 2008. 2. szám. 52-59. oldal

Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. Franklin-társulat, 1938.         

Mondjátok el mi történt! A magyarországi holokausztról. Ex Libris, 2004.

Nagyné Szegvári Katalin: Az első numerus clausus törvény végrehajtásáról. Jogtörténeti Tanulmányok IV. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1980. 219-236. oldal

Németh István: Demokrácia és diktatúra Németországban 1918-1945. 2. kötet.: A Harmadik Birodalom. Összegzés és dokumentumok. L’ Harmattan Kiadó, 2007.

Pelle János: A gyűlölet vetése. A zsidótörvények és a magyar közvélemény 1938-1944. Európa Könyvkiadó. Budapest, 2001.

Saul Friedländer: Nazi Germany and the Jews. 1933-1945. Harper Perennial, 2009.

Ruszoly József: Újabb magyar alkotmánytörténet. 1848-1949. Püski Kiadó. Budapest, 2002.

Schweitzer Gábor: A „zsidótörvények” a Közigazgatási Bíróság ítélkezési gyakorlatában. Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó. Budapest, 2005. 164-176. oldal

Tanulmányok a Horthy-korszak államáról és jogáról. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1958.

Vértes Róbert: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945. Polgár Kiadó.

Vörös Ernő-Lengyel József: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság újabb anyagi-jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata, általános közigazgatási, adó- és illetékügyekben, ideértve az orvoskamarai tagfelvételi és orvosi fegyelmi ügyek joggyakorlatát, egyúttal a közigazgatási bírósági törvény magyarázata. Budapest, 1943.

 

 

 

 

Miskolc, 2013. szeptember 3.

Dr. Lehotay Veronika

egyetemi tanársegéd

 

Vissza