A tanszék kiadványai

29. Szabó Miklós: Logica magna. Utazások a logika birodalmában. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014.
28. Szabó Miklós (szerk.): Nyelvében a jog. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2010.
27. Ficsor Krisztina - Győrfi Tamás - Szabó Miklós (szerk.): Jogosultságok. Elmélet és gyakorlat. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009.
26. Szabó Miklós (szerk.): Jogdogmatika és jogelmélet. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2007.
25. Győrfi Tamás: A kortárs jogpozitivizmus perspektívái. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006.
24. Szabó Miklós: Ars Iuris. A jogdogmatika alapjai. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2005.
23. Bódig Mátyás: Jogelmélet és gyakorlati filozófia: Jogelméleti módszertani vizsgálódások. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2004.
22. Szabó Miklós (szerk.): Regula Iuris. Szabály és/vagy norma a jogelméletben. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2004.
21. Bódig Mátyás - Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet. A mérsékelt állam eszméje és elemei. II. Alapelvek és alapintézmények. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2002.
20. Bódig Mátyás - Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet. A mérsékelt állam eszméje és elemei. I. Elmélettörténet. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2002.
19. Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2002.  
18. Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2002.
17. Szabó Miklós (szerk.): Natura iuris. Természetjogtan & jogpozitivizmus & magyar jogelmélet. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2002.
16. Kéri László (szerk.): Societas Politica. Fejezetek a politikai szociológia köréből. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2001.
15.Szabó Miklós (szerk.): Ius Humanum. Ember alkotta jog. Műhelytanulmányok. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2001.
14. Szabó Miklós: Trivium. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2001.
13. Szabó József: A jogbölcselet vonzásában. Válogatott tanulmányok. Szerk.: Szabadfalvi József. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1999.
12. Szabó Miklós (szerk.): Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetébõl. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1999. , Második, bővített és javított kiadás: 2003.
11. Szabó Miklós (szerk.): Jogbölcseleti elõadások. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1998.
10. Solt Kornél: Valóság és jog. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1997.  
9. Badó-Loss-H. Szilágyi-Zombor: Bevezetés a jogszociológiába. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1997.  
8. Bódig-Cs.Kiss-Loss- Karácsony- Paczolay-Péteri- Szabadfalvi-Szabó-Szigeti- Szilágyi-H.Szilágyi-Takács- Visegrády-Zõdi-Zsidai: Államelmélet. Elõadások az államelmélet és az állambölcselet körébõl. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1997.
7. Hans Kelsen: Az államelmélet alapvonalai. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1997.
6. Szabó Miklós: A jogdogmatika elõkérdéseirõl. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1996.
5. Szabadfalvi József (szerk.): Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1996.
4. Bódig Mátyás-Szabó Miklós (szerk.): Logikai Olvasókönyv joghallgatók számára. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1996.
3. Loss-Szabadfalvi-Szabó-H. Szilágyi-Zõdi: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetébõl. (Pulszky-Pikler-Somló- Moór- Horváth-Bibó) Miskolc, Bíbor Kiadó, 1995.
2. Szabó Miklós (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. (Harmadik, átdolgozott kiadás) Miskolc, Bíbor Kiadó, 2001.
1. Somló Bódog: Jogbölcsészet. A Juristische Grundlehre kivonata. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1995.
Vissza