Jogi alaptan I.

Jogi alaptan 1.

igazságügyi igazgatási szak nappali tagozat, 2017/2018. tanév, I. szemeszter

AJJOE134IÜN1

 

Az előadás helye: A/5. ép. 204. t.

Az előadás ideje: szerda 10.00–12.00

Az előadó: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Az ügyintéző: Hódosi Gabriella; A/6. ép. 222. szoba

Az oktatás célja: A tárgy oktatásának feladata, hogy megismertessen a jog intézményrendszerének és az annak bázisát képező állami-politikai intézményrendszernek az alapvető szerkezetével és működésével, legfontosabb fogalmaival.

A számonkérés: kollokvium ötfokozatú értékeléssel

A követelmények: A jelenlét és a dolgozatok megírása kötelező. Az esetleges mulasztások pótlására az utolsó héten kerül sor. A dolgozatok eredménye a félévi vizsgaeredménybe beszámít, illetve jegymegajánlás alapját képezi.

 

A félév beosztása:

 

1. 2017. szeptember 13.: A jogszabály: Jogi norma;Jogszabály; A jogszabályok szerkezete

2. 2017. szeptember 20.: Sportnap

3. 2017. szeptember 27.: A jogszabály: A jogszabályok tipológiája; A jogszabályok rendszerezése; A jogszabályok érvényessége és hatálya; A jogrendszer:A jog rendszerszerűsége; A jogági tagozódás

4. 2017. október 4.: A jogrendszer:A jogszabályi hierarchia; A jogrendszer egységének biztosítása; A joghézag problémája

5. 2017. október 11.: A jogcsalád: A jogrendszerek sokfélesége és összehasonlítása; A »common law« jogcsalád keletkezése és sajátos jegyei

6. 2017. október 18.:A jogcsalád: A római-germán jogcsalád keletkezése és sajátos jegyei; Egyéb jogrendszerek; A szocialista jog; Az iszlám jog

7. 2014. október 25.: 1. Zárthelyi dolgozat

8. 2017. november 1.: Oktatási szünet

9. 2017. november 8.: A jogképződés: A jogforrás fogalma és fajtái; A jogalkotói jog; A jogalkotás menete A jogképződés: A bírói jog; A szokásjog

10. 2017. november 15.: A jogérvényesülés: Érvényesség, érvényesülés, hatásosság; A jogkövetés; Jogtudat és jogismeret

11. 2017. november 22.: A jogérvényesülés: A jog megkerülése; A jogalkalmazás; A jogértelmezés; Laikusok részvétele a bíráskodásban

12. 2017. november 298.: A jogérvényesülés: A jogi eljárás fajtái és szakaszai; Határozatok és jogorvoslatok

13. 2017. december 6.: 2. Zárthelyi dolgozat

14. 2017. december 13.: Pótlás; elővizsga

 

Tananyag: Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. [Prudentia Iuris 18.] Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012. (Harmadik, javított kiadás) 1-5. Fejezet

A tételsor letölthető innen.

 

2017. szeptember 1.

 

                                                                       (Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék)

Vissza