Jogi doktrína gyakorlat

Jogi doktrína gyakorlat

Jogász szak, nappali tagozat

2016/17. II. félév

 

Tantárgy kódja: AJJOE274N2

Félévi óraszám: 1 óra/hét

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy (ötfokozatú minősítés)

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség: 1 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Oktatók: Hegyi Szabolcs, Vinnai Edina

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tanulmányi kód): AJJOE273N2

Intézeti ügyintéző: Hodosi Gabriella (A/6. 222.)

 

Tananyag:

Jogi doktrína munkafüzet (a tanszéki honlapról letölthető), a gyakorlatvezető által kiadott segédanyagok, valamint a szemináriumon elhangzottak.

 

A félév időbeli beosztása:

 

 

Feldolgozott témakör

J-101

Hegyi Szabolcs kedd

8.00

A/6. 220.

J-102

Hegyi Szabolcs

kedd

9.00

A/6. 220.

J-103

Vinnai Edina

kedd

9.00

A/1. 318.

J-104

Vinnai Edina

csütörtök 13.00

A/1. 326.

1.

Filmvetítés (Tizenkét dühös ember)

02.08.

02.08.

02.08.

02.08.

2.

Film megbeszélése

02.14.

02.14.

02.14.

02.16.

3.

Szépirodalmi szöveg értelmezése

02.21.

02.21.

02.21.

02.23.

4.

Törvény és indokolása

02.28.

02.28.

02.28.

03.02.

5.

Döntvény, kommentár

03.07.

03.07.

03.07.

03.09.

6.

Ténykérdés és jogkérdés

03.14.

03.14.

03.14.

03.16.

7.

Jegyzőkönyv

03.21.

03.21.

03.21.

03.23.

8.

Tanítási szünet

03.28.

03.28.

03.28.

03.30.

9.

Szakértői vélemények

04.04.

04.04.

04.04.

04.06.

10.

Határozat, ítélet és ezek indokolása

04.11.

04.11.

04.11.

04.13.

11.

Nemzetközi bírósági ítélet

04.18.

04.18.

04.18.

04.20.

12.

Jogtudományi szöveg

04.25.

04.25.

04.25.

04.27.

13.

Zárthelyi dolgozat

05.02.

05.02.

05.02.

05.04.

14.

Minősítés, pót ZH, félévzárás

05.09.

05.09.

05.09.

05.11.

Követelmények:

Az aláírás feltétele a szemináriumokon való részvétel, maximum három hiányzás lehetséges.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele vagylagosan egy – a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett – jogi szöveg (ítélet) elemzése, vagy az utolsó előtti órán egy ZH sikeres megírása, amely szintén jogi szövegelemzési-szövegfogalmazási feladat.

A feladatokat a gyakorlatvezető vagy a nyomtatott Jogi doktrína munkafüzetből, vagy a munkafüzet letölthető kiegészítéséből választja ki. 

A számonkérés: gyakorlati jegy ötfokozatú értékeléssel.

Az aláírás és a gyakorlati jegy pótlására vagy javítására a vizsgaidőszakban két alkalommal van lehetőség, a második alkalommal dékáni engedély szükséges.

j-101-eredmények

j-102-eredmények

 

Miskolc, 2017. február 1.

(Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék)

Vissza