Jogi doktrína gyakorlat

Követelmények és tantárgyi program

Jogi doktrína gyakorlat tantárgyból

Tárgykód: AJJOE274N2

Jogász szak, nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hegyi Szabolcs egy. docens, Dr. Vinnai Edina egy. docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: Jogi doktrína előadás (AJJOE273N2)

Óraszám/hét: 1 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (ötfokozatú minősítés)

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A Jogi doktrína gyakorlat célja, hogy az előadáson megismert jogi szövegtípusokat konkrét példákon keresztül ismerjék meg a hallgatók. A gyakorlatok során megismerik az egyes jogi szövegtípusok főbb jellemzőit és megtanulják beazonosítani azok tartalmi egységeit.

 

2. A félév időbeli beosztása

 

 

Feldolgozott témakör

J-101

Hegyi Szabolcs kedd

14.00

A/1. 309.

J-102

Hegyi Szabolcs kedd

15.00

A/1. 309.

J-103

Vinnai Edina

kedd

14.00

A/1. 326.

J-104

Vinnai Edina

szerda 9.00

A/6. 220.

1.

Filmvetítés (Tizenkét dühös ember)

02.13.

02.13.

02.13.

02.14.

2.

Film megbeszélése

02.20.

02.20.

02.20.

02.21.

3.

Szépirodalmi szöveg értelmezése

02.27.

02.27.

02.27.

02.28.

4.

Törvény és indokolása

03.06.

03.06.

03.06.

03.07.

5.

Döntvény, kommentár

03.13.

03.13.

03.13.

03.14.

6.

Tanítási szünet/Ténykérdés és jogkérdés

03.20.

03.20.

03.20.

03.21.

7.

Ténykérdés és jogkérdés/Jegyzőkönyv

03.27.

03.27.

03.27.

03.28.

8.

Tanítási szünet

04.03.

04.03.

04.03.

04.04.

9.

Jegyzőkönyv/Szakértői vélemények

04.10.

04.10.

04.10.

04.11.

10.

Szakértői vélemények/ Határozat, ítélet

04.17.

04.17.

04.17.

04.18.

11.

Határozat, ítélet/Határozatok indokolása

04.24.

04.24.

04.24.

04.25.

12.

Tanítási szünet/Nemzetközi bírósági ítélet

05.01.

05.01.

05.01.

05.02.

13.

Határozatok indokolása/ Jogtudományi szöveg

05.08.

05.08.

05.08.

05.09.

14.

Minősítés, pót ZH, félévzárás

05.15.

05.15.

05.15.

05.16.

 

 

 

3. Követelmények:

Az aláírás feltétele a szemináriumokon való részvétel, maximum három hiányzás lehetséges.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele vagylagosan egy – a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett – jogi szöveg elemzése, vagy az utolsó órán egy ZH sikeres megírása, amely szintén jogi szövegelemzési-szövegfogalmazási feladat. A számonkérés gyakorlati jegy ötfokozatú értékeléssel.

Az aláírás és a gyakorlati jegy pótlására vagy javítására a vizsgaidőszakban két alkalommal van lehetőség, a második alkalommal dékáni engedély szükséges.

 

4. Tananyag

Jogi doktrína munkafüzet, munkafüzet-kiegészítés, a gyakorlatvezető által kiadott további anyagok, valamint a szemináriumon elhangzottak.

 

eredmények j-101

eredmények j-102

 

Miskolc, 2018. február 1.

                                                                                                                             Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza