Jogi doktrína gyakorlat

Jogi doktrína gyakorlat

Jogász szak, nappali tagozat

2015/16. II. félév

 

Tantárgy kódja: AJJOE274N2

Félévi óraszám: 12 óra

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy (ötfokozatú minősítés)

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség: 1 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Oktatók: dr. Vinnai Edina - J-101(kedd 14.00); dr. Hegyi Szabolcs - J-102 (kedd 15.00)

dr. Ződi Zsolt - J-104 (kedd 8.00) és J-103 (kedd 16.00)

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tanulmányi kód): AJJOE273N2

Intézeti ügyintéző: Hodosi Gabriella (A/6. 222.)

 

Tananyag:

Jogi doktrína munkafüzet, az internetről letölthető, a gyakorlatvezető által megadott segédanyagok, valamint a szemináriumon elhangzottak.

 

A félév időbeli beosztása:

 

 

Feldolgozott témakör

Az összes csoportnak keddi napok

1.

Általános tájékoztató; a követelmények megbeszélése

Szépirodalmi szöveg értelmezése

02.09.

2.

A Tizenkét dühös ember c. film megnézése

02.16.

3.

A Tizenkét dühös ember c. film megbeszélése

02.23.

4.

Törvény és indokolása

03.01.

5.

Törvények és jogszabályok értelmezése döntvények segítségével

03.08.

6.

Törvények és jogszabályok értelmezése kommentár segítségével

03.22.

7.

Ténykérdés és jogkérdés

04.05.

9.

Jegyzőkönyv

04.12.

10.

Határozat, ítélet és ezek indokolása

04.19.

11.

Nemzetközi bírósági ítélet

04.26

12.

Jogtudományi szöveg

Tudományos szöveg előállítása

04.26.

13.

Zárthelyi dolgozat

05.03.

14.

Értékelés, javítás

05.10.

 

Követelmények:

Az aláírás feltétele a szemináriumokon való részvétel, maximum három hiányzás lehetséges.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele vagylagosan egy – a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett – jogi szöveg (ítélet) elemzése, vagy az utolsó előtti órán egy ZH sikeres megírása, amely szintén jogi szövegelemzési-szövegfogalmazási feladat.

A feladatokat a gyakorlatvezető vagy a nyomtatott Jogi doktrína munkafüzetből, vagy a munkafüzet letölthető kiegészítéséből választja ki. 

A számonkérés: gyakorlati jegy ötfokozatú értékeléssel.

Az aláírás és a gyakorlati jegy pótlására vagy javítására a vizsgaidőszakban két alkalommal van lehetőség, a második alkalommal dékáni engedély szükséges.

 

Miskolc, 2016. január 29.

(Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék)

 

J-102 gyakorlati jegyek

Vissza