Jogi doktrína gyakorlat

Követelmények és tantárgyi program

Jogi doktrína gyakorlat tantárgyból

Tárgykód: AJJOE274N2

Jogász szak, nappali tagozat

2018/2019. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hegyi Szabolcs egy. docens, Dr. Vinnai Edina egy. docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: Jogi doktrína előadás (AJJOE273N2)

Óraszám/hét: 1 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (ötfokozatú minősítés)

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A Jogi doktrína gyakorlat célja, hogy az előadáson megismert jogi szövegtípusokat konkrét példákon keresztül ismerjék meg a hallgatók. A gyakorlatok során megismerik az egyes jogi szövegtípusok főbb jellemzőit és megtanulják beazonosítani azok tartalmi egységeit.

 

2. A félév időbeli beosztása

J-101, J-102 kedd 9.00 A/1. 308. Vinnai Edina

J-103, J-104 kedd 12.00 A/1. 308. Hegyi Szabolcs

 1. 2019. február 19. Törvényszöveg
 2. 2019. február 26. Törvény indokolása
 3. 2019. március 5. Döntvény, kommentár
 4. 2019. március 12. Ténykérdés és jogkérdés
 5. 2019. március 19. Jegyzőkönyv 1. (vádlott, tanú)
 6. 2019. március 26. Jegyzőkönyv 2. (szakértő, szemle)
 7. 2019. április 2. Szakértői vélemények
 8. 2019. április 9. Határozat, ítélet
 9. 2019. április 16. Határozatok indokolása
 10. 2019. április 23. Nemzetközi bírósági ítélet
 11. 2019. április 30. Jogtudományi szöveg
 12. 2019. május 7. Zárthelyi dolgozat (vagy beadandó dolgozat)
 13. 2019. május 14. Aláírás- és gyakorlati jegy pótlása 

3. Követelmények:

Az aláírás feltétele a szemináriumokon való részvétel, maximum három hiányzás lehetséges.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele vagylagosan egy – a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett – jogi szöveg elemzése, vagy az utolsó órán egy ZH sikeres megírása, amely szintén jogi szövegelemzési-szövegfogalmazási feladat. A számonkérés gyakorlati jegy ötfokozatú értékeléssel.

Az aláírás és a gyakorlati jegy pótlására vagy javítására a vizsgaidőszakban két alkalommal van lehetőség, a második alkalommal dékáni engedély szükséges.

 

4. Tananyag

E-learning rendszerbe feltöltött anyagok

Munkafüzet-kiegészítésvalamint a szemináriumon elhangzottak.

 

Miskolc, 2019. február 1.

                                                                                                                             Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza