Jogi informatika 2.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Jogi informatika 2. c. tantárgyból

Jogi asszisztens nappali tagozatos hallgatók részére

Tárgykód: AJKOI711JAN2

 

 

 

1. Alapadatok

A tantárgy megnevezése: Jogi informatika

Tárgykód: AJKOI711JAN2

Tárgyfelelős: Prof. Dr.Torma András

Tanszék: Közigazgatási Jogi Tanszék (tanszékvezető: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens)

 

2. Az oktatás célja

A tárgy oktatásának célja az, hogy megismertesse a hallgatókkal az informatika, a jogi infor­ma­ti­ka és az informatikai jog elméleti kérdéseit, a jogi informatika egyes főbb szakterületeit (köz­igazgatás, országgyűlés, számítógépes jogszabály-­nyil­vántartás) továbbá az adat­vé­delem és az információs társadalom jogi aspektusait. Mindezek mellett felkészíti a hallgatókat a számítógép és a szoftverek használatára.

           

3. Az előadások látogatása, a félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az indexbe történő bejegyzéssel kell. A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

4. Tananyag

Táblázatkezelő szoftverek alkalmazása, különös tekintettel az Excel programra.

A tananyagot a gyakorlaton elhangzottak alkotják.

 

5. Egyéb tudnivalók

A tárgy leckekönyvi jegyzője és a további esetleges előadók nem járulnak hozzá sem az előadáson elhangzottak rögzítéséhez sem pedig azok nyilvánosságra hozatalához, az alkalmazott technológiára tekintet nélkül. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a hallgató indokolt kérelmére az oktató kifejezett hozzájárulását adja a kizárólag saját célú felhasználáshoz. Az oktatók és alkalmazottak semmilyen körülmények között nem járulnak hozzá ahhoz, hogy róluk képi felvételek készüljenek. Fentiek megszegése fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.

 

 

Miskolc, 2013. január

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza