Jogszociológia

Jogszociológia

AJJOE812JFN1

Jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat

2013/2014. tanév I. félév

 

Az előadás ideje: csütörtök 10.00–12.00

Az előadás helye: A/1. 307. t.

Előadó: Dr. Vinnai Edina adjunktus

Ügyintéző: Hodosi Gabriella; A/6. ép. 222. szoba

A számonkérés: írásbeli kollokvium ötfokozatú értékeléssel

 

A félév beosztása:

 

 

 1. 2013. szeptember 12.     Általános tájékoztató; a követelmények megbeszélése
 2. 2013. szeptember 19.     A szociológia fogalma, módszerei, viszonya a jogtudományhoz
 3. 2013. szeptember 26.     Szociológiatörténet 1.
 4. 2013. október 3.            Szociológiatörténet 2.
  1. 2013. október 10.           Rendszerelméletek
 5. 2013. október 17.          Struktúraelméletek, cselekvéselméletek
 6. 2013. október 24.          Zárthelyi dolgozat (önkéntes)

      (2013. október 31.            Rektori szünet)

 1. 2013. november 7.         Társadalmi csoportok, személy- és csoportközi viszonyok
 2. 2013. november 14.       Kisebbségek, diszkrimináció
 3. 2013. november 21.       Szocializáció
 4. 2013. november 28.       Jogszociológia
  1. 2013. december 5.          A magyar társadalom legfontosabb szociológia jellemzői a rendszerváltás óta
 5. 2013. december 12.      Elővizsga

 

Tananyag:

Hidasi Viktória – Vinnai Edina: Az általános és jogszociológia alapjai (Megjelenés alatt)

 

Számonkérés:

A zárthelyi dolgozat tárgya az addigi előadásokon elhangzottak. A sikeres ZH feltétele az elérhető pontok több mint felének a megszerzése. Sikeres ZH esetén a hallgató az írásbeli kollokvium négy kérdéséből az első kettő alól mentesül.

A sikeres kollokvium feltétele az elérhető pontok több mint felének a megszerzése.

 

 

Miskolc, 2013. augusztus 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGSZOCIOLÓGIA

(Jogi felsőoktatási szakképzés)

Önellenőrző és vizsgakérdések

1. A szociológia szemlélete, tárgya,

emberképe

2. A szociológia módszertana (mikro- és

makroszociológia)

3. A szociológia „előfutárai” (Saint-

Simon, Comte, Tocqueville)

4. Karl Marx osztály- és elnyomorodáselmélete

5. Émile Durkheim elmélete

(szolidaritás, anómia)

6. Max Weber elmélete (hatalom/uralom,

társadalmi cselekvés, megértő

szociológia)

7. A klasszikusok kortársai (Spencer,

Pareto, Veblen)

8. A két világháború közötti

szociológusok (Mannheim Károly,

Znaniecki, Burgess, Lynd házaspár)

9. A funkcionalizmus irányzata

(Malinowski, Parsons, Merton, Mills)

10. A Frankfurti Iskola

11. Neoweberiánus elméletek (Giddens,

Rawls)

12. AGIL-system

13. Niklas Luhmann rendszerelmélete

(rendszerszintek, bináris kód, entrópia,

autopoiézisz)

14. A társadalmi struktúra, rétegződés,

státusz, a társadalmi osztály és réteg

fogalmai

15. A társadalmi struktúrára vonatkozó

elméletek (4)

16. A társadalmi egyenlőtlenség,

esélyegyenlőtlenség, hátrányos helyzet

és depriváció fogalmai

17. A társadalmi egyenlőtlenségek

elfogadhatóságára vonatkozó

álláspontok (3)

18. Az egyenlőtlenségek és szegénység

lehetséges okai

19. A társadalmi mobilitás típusai

20. Társadalmi cselekvéstípusok Weber

szerint (4)

21. Társadalmi cselekvéstípusok

Habermas szerint (4)

22. Társadalmi cselekvéstípusok Luhmann

szerint (3)

23. A szabad akaratra vonatkozó

álláspontok (3)

24. A szabad akaratot befolyásoló külső és

belső tényezők

25. A társadalmi csoport fajtái (3)

26. A csoportstruktúra leírására vonatkozó

elméletek (4)

27. A személyközi kapcsolatokra

vonatkozó elméletek (5)

28. A szociális facilitáció és a prezentáció

fogalmai

29. Az ítéletalkotás folyamatában

megjelenő szabályok és hibák (3-3)

30. A kisebbségek csoportosítása (3)

31. A kategorizáció, sztereotípia és

előítélet fogalmai

32. A diszkrimináció fogalma és típusai

(3)

33. A szocializáció lehetséges fogalmai

34. A társadalmi tanulás módjai (3)

35. Szocializációs ágensek

36. Jogismeret fogalma

37. Jogi attitűd fogalma és kutatása

38. Jogtudat fogalma

39. A magyar társadalom legfontosabb

szociológiai jellemzői a rendszerváltás

után (áttekintés 5 pontban)

40. A szegénység fajtái (6)

41. Az elit típusai (3) és szerepük

Magyarországon a rendszerváltást

követően

42. A modern mentalitással kapcsolatos

problémák Magyarországon

 

 

 

 

 

 

 

Vissza