Tanszéki hírek

Felmentések

2011-11-23

2011/2012. I. félévben a Jogtörténeti Tanszék által tanított tárgyak esetében

Teljes felmentés (teljes kreditbeszámítás) feltétele

(A Neptunban beírásra kerül a korábban teljesített tárgy érdemjegye)

Részleges felmentést kaphat az a hallgató, aki az alábbi képzésekben vett részt és az itt meghatározott tárgyakból érvényes kollokviumi jegye van:

A részleges felmentés az alábbi tankönyvi tételeket érinti. (A konzultáció anyagát NEM)

Jogász szak - Egyetemes állam- és jogtörténet I.

Valamelyik magyarországi egyetemen jogász képzés keretében a tárgyat tanulta, és érvényes kollokviuma van.

-  Miskolci Egyetem ÁJK vezetésével Jogi asszisztens képzésben „A modern állam- és jog történeti alapjai” című tárgy

-  Igazgatásszervező BA Alapszakos hallgatók esetében Alkotmánytörténet és Közigazgatástörténet című tárgy

-  Történelem szakos diplomával rendelkező hallgató

-  Politológia szak, „Európai alkotmánytörténet” című tárgy

1-17 tételek

Jogász szak –

Magyar állam- és jogtörténet I.

A tárgy teljesítése alól felmentést az a hallgató kaphat, aki valamelyik magyarországi egyetemen jogász képzés keretében a tárgyat tanulta, és érvényes kollokviuma van.

-  Igazgatásszervező BA Alapszakos hallgatók esetében Alkotmánytörténet és Közigazgatástörténet című tárgy

-   Igazságügyi igazgatási alapszakon „Modern magyar igazságszolgáltatás története” című tárgy

-   Történelem szakos diplomával rendelkező hallgató

-   Politológia szak, „Magyar alkotmánytörténet” című tárgy

1-25 tételek

Közigazgatási mester szak –

Európai alkotmánytörténet

- Valamelyik magyarországi egyetemen Közigazgatási mester képzés keretében a tárgyat tanulta, és érvényes kollokviuma van

- Jogász szakon Magyar állam- és jogtörténet, valamint Egyetemes állam- és jogtörténet I. II. féléves kollokviumok

-  Igazgatásszervező BA Alapszakos hallgatók esetében Alkotmánytörténet című tárgy

 

Magyar alkotmánytörténet tankönyvből 1-4 tételek

Egyetemes jogtörténet I. tankönyvből 1-6 tételek

Közigazgatási mester szak –

Az európai közigazgatás története

- Valamelyik magyarországi egyetemen Közigazgatási mester képzés keretében a tárgyat tanulta, és érvényes kollokviuma van

- Jogász szakon Magyar állam- és jogtörténet, valamint Egyetemes állam- és jogtörténet I. II. féléves kollokviumok

-  Igazgatásszervező BA Alapszakos hallgatók esetében Közigazgatástörténet című tárgy

-  Igazságügyi igazgatási alapszakon „A modern magyar igazságszolgáltatás története” című tárgy

 

1-6 tételek

Igazgatásszervező BA alapszak –

Alkotmánytörténet

- Valamelyik magyarországi egyetemen Igazgatásszervező BA alapszakos képzés keretében a tárgyat tanulta, és érvényes kollokviuma van (Debrecenben és a Corvinuson folyó képzés esetében Magyar alkotmány és közigazgatástörténet I. és II. félév!)

- Jogász szakon Magyar állam- és jogtörténet I. féléves kollokvium

- ME, ELTE Politológia szakon Magyar alkotmánytörténet kollokvium

 

 

Igazgatásszervező BA alapszak –

Közigazgatástörténet

- Valamelyik magyarországi egyetemen Igazgatásszervező BA alapszakos képzés keretében a tárgyat tanulta, és érvényes kollokviuma van (Debrecenben és a Corvinuson folyó képzés esetében Magyar alkotmány és közigazgatástörténet I. félév!)

- Jogász szakon Egyetemes állam- és jogtörténet I. féléves kollokviumok

 

-   Miskolci Egyetem ÁJK vezetésével Jogi asszisztens képzésben „A modern állam- és jog történeti alapjai” című tárgy

1-6 tételek

Igazságügyi igazgatási alapszakon –

Modern magyar igazságszolgáltatás története

- Valamelyik magyarországi egyetemen Igazságügyi igazgatási alapszakos képzés keretében a tárgyat tanulta, és érvényes kollokviuma van

- Korábban Magyar igazságszolgáltatás történet című tárgyból kollokviuma van

- Jogász szakon Magyar állam- és jogtörténet I. II. féléves kollokviumok

-    Miskolci Egyetem ÁJK vezetésével Jogi asszisztens képzésben „A modern állam- és jog történeti alapjai” című tárgy

 

MTB BA alapszak –

A szociális jog kialakulása és alapjai

- Valamelyik magyarországi egyetemen MTB BA alapszakos képzés keretében a tárgyat tanulta, és érvényes kollokviuma van

- Miskolci Egyetem ÁJK vezetésével Jogi asszisztens képzésben „Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak” című tárgyból kollokviuma van

 

 

MTB BA alapszak –

Társadalomtörténet

- Valamelyik magyarországi egyetemen MTB BA alapszakos képzés keretében a tárgyat tanulta, és érvényes kollokviuma van

- Jogász szakon Magyar állam- és jogtörténet I. és II. féléves kollokviumok

-    Miskolci Egyetem ÁJK vezetésével Jogi asszisztens képzésben „A modern állam- és jog történeti alapjai” című tárgy

1-10 tételek

 

2011/2012. I. félévére vonatkozó részleges felmentési lehetőséggel csak az a hallgató élhet, aki felmentési kérelmét már leadta, vagy 2011. dec.05. napjáig jogosultságát a tanszéken igazolja (index, diploma fénymásolata).

Összes találat: 1
Vissza