2016/17. Jubileumi tanév programok

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 2016/2017. jubileumi tanév

 

Az eperjesi-miskolci evangélikus jogi oktatás megalapításának 350.

és a miskolci jogi oktatás újraalapításának 35. évfordulója

 

Programterv

 

 

2016/2017. tanév első félév

Időpontok

Tervezett programok

SZEPTEMBER

2016. szeptember 30.

Kutatók éjszakája

felelős: Dr. Mátyás Imre

 

 

OKTÓBER

 

2016. október 1.

Az ME ÁJK első évfolyamának (1981-1986) évfolyam-találkozója

felelős: Dr. Róth Erika

2016. október 6-9.

I. Magyar-Német Őszi Akadémia (Herbstakademie)

felelős: Dr. Váradi Erika

 

 

NOVEMBER

 

2016. november 11.

„Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében” c. konferencia

felelős: Dr. Csák Csilla

 

 

2016/2017. tanév második félév

FEBRUÁR

 

2017. február 24.

Ügyvédi etika workshop

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

2017. február vége - március eleje

„Híres történelmi perek” c. konferencia

Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszék

 

 

MÁRCIUS

 

2017. március

Jogász Március

2017. március

„Az új polgári perjogi kódex – Hagyományok és újítások a polgári eljárásjogban” c. konferencia

Polgári eljárásjogi Tanszék

2017. március 29-31.

OTDK

felelős: Dr. Erdős Éva, Dr. Varga Zoltán

 

 

ÁPRILIS

 

2017. április eleje

„Szakpolitikák a dualizmus idején” c. konferencia

Jogtörténeti Tanszék

2017. április - május

„Az európai büntetőjog aktuális kérdései” c. konferencia

Bűnügyi Tudományok Intézete

 

 

MÁJUS

 

2017. május

Herbstakademie kerekasztal-beszélgetés

felelős: Dr. Váradi Erika

 

Nemzetközi konferencia

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

EU Jogot Oktatók I. Találkozója

Miskolci EU Vándorkupa jogesetmegoldó verseny

Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 

Szent Ivó Napi megemlékezés

Az egyetemi évzáró istentisztelet keretében, a Miskolci Egyetemi Ökumenikus Lelkészség közreműködésével

 

 

JÚNIUS

 

 

Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója (POT)

felelős: Dr. Barta Judit

 

350 éves az Eperjesi Jogakadémia

 

„Az új Ptk. római jogi alapjai” c. konferencia

Római Jogi Tanszék

 

 

Vissza