Közigazgatási büntetőjog tételek

Közigazgatási büntetőjog szóbeli vizsga tételei

 2014/2015. tanév 1. félév

 

A tételsor .pdf formátumban 

 

 1. A közigazgatási büntetőjog fogalma (a büntetőjog és a szabálysértési jog fogalma).
 2. A közigazgatási büntetőjog és a szabálysértési jog története.
 3. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok; a hatály.
 4. A szabálysértés megvalósulási szakaszai és elkövetői. A szabálysértési felelősség.
 5. A szabálysértési felelősségre vonás feltételei és akadályainak rendszere.
 6.  A szabálysértési felelősséget kizáró okok.
 7. A szabálysértési felelősséget megszüntető okok.
 8. A közigazgatási büntetőszankció fogalma, jellemzői. A szabálysértési büntetések.
 9. A szabálysértési intézkedések.
 10. A szabálysértési büntetések kiszabásának, illetve az intézkedések alkalmazásának szabályai. A halmazati büntetés és az ismételt elkövetésre vonatkozó büntetés. A mentesítés.
 11. A szabálysértési jog különös része I. (Szabs. tv. 166-176. §, 178.§)
 12. A szabálysértési jog különös része II. (A tulajdon elleni szabálysértés – Szabs.tv. 177.§).
 13. A szabálysértési jog különös része III. (Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni – kiemelt - szabálysértések)
 14. A szabálysértési jog különös része IV. (Közlekedési – kiemelt – szabálysértések)
 15. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok, hatáskör, illetékesség.
 16. A szabálysértési eljárásban részt vevő szervek és személyek.
 17. A bizonyítás általános szabályai (elvei). A bizonyítás eszközei I. (a tanúvallomás).
 18. A bizonyítás eszközei II. (a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat, a szemle, az eljárás alá vont személy vallomása).
 19. Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban.
 20. Általános eljárási szabályok I. (a szabálysértési eljárás megindulása, a feljelentés elutasítása, ügyintézési határidő, az eljárás felfüggesztése, a szabálysértési eljárás megszüntetése)
 21. Általános eljárási szabályok II. (határidők számítása, a mulasztás, az idézés, értesítés és a kézbesítés szabályai, a szabálysértés által okozott kár megtérítése).
 22. A szabálysértési hatóság határozatai
 23. A szabálysértési hatóság eljárása (a meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozat, meghallgatás).
 24. A jogorvoslat fogalma, rendszere. A kifogásra vonatkozó szabályok a szabálysértési eljárásban.
 25. Panasz, ügyészi törvényességi felügyelet, perújítás.
 26. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésekre vonatkozó szabályok.
 27. Végrehajtás a szabálysértési eljárásban.
 28. Helyszíni eljárás. A fiatalkorúak szabálysértéseire vonatkozó rendelkezések, a becsületsértési ügyekre vonatkozó külön rendelkezések.

 

 

Vissza