Kereskedelmi jog I. tételsor

VIZSGATÉTELEK 2018.

Kereskedelmi jog I.

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK  -  ÉRTÉKPAPÍRJOG

 

 „A” kérdéscsoport

 

A/1. Kereskedelmi szerződések jellemzői. Szerződéskötés a gazdasági életben: ÁSZF, elektronikus szerződéskötés.

A/2. Közvetítői szerződés általános szabályai, tartós közvetítői szerződés: Ptk. 6:293§-6:296.§-ig (megszűnés és díjazás nem)

A/3. Tartós közvetítői szerződés megszűnés: Ptk. 6:297.§-6:301.§ és a 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról

A/4. Szállítmányozási szerződés (fuvarozási szerződés vonatkozó rendelkezései)

A/5. Bizományi szerződés

A/6. Jogbérleti szerződés

A/7. Faktoring

A/8. A vállalkozási szerződés általános szabályai és Ptk. 6: 126. §, 6:129. §, 6:130. § (2)-(4) bek., 6:148. §, 6: 150. §, 6:151.§ 6:152. §

A/9. A tervezési szerződés Ptk. és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 15.§, 16.§, 17.§

A/10. A kivitelezési szerződés Ptk. és 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről kivonata

A/11. Helyiségbérlet Ptk. 6:331.§-6:341. §, 6:140. § és a 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról vonatkozó rendelkezései (alanyok, felek jogai, kötelezettségei)

A/12 A helyiségbérleti jogviszony megszűnése, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra

A/13. Lízingügylet, pénzügyi lízing

A/14. A biztosítási szerződés általános szabályai Ptk. 6:439.§-6:446. § 6:455.§

A/15. A biztosítási szerződés általános szabályai, felek jogai, kötelezettségei Ptk. 6:447.§-6:453.§

A/16. Biztosításközvetítők Bit. vonatkozó rendelkezései

A/17. Kárbiztosítás Ptk. 6:458. §-6:468. §

A/18. Összegbiztosítás Ptk. 6:475. §-6:484. §

A/19. Felelősségbiztosítási szerződés. Ptk. 6:470. §-6:474. § és a 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról kivonata

 

„B” kérdéscsoport

 

 

B/1 Fizetési módok

B/2. Bankkártya szerződés

B/3. A fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés

B/4. Betétszerződés, takarékbetétszerződés

B/5. Az értékpapír fogalma, ismérvei, osztályozása, értékpapírkölcsön

B/6. Részvény törvényi fogalma, részvényutalvány, ideiglenes részvény, az egyes részvényfajták

B/7. A törzsrészvény, az elsőbbségi részvény és részvényosztályok, kamatozó részvény

B/8 A dolgozói részvény és a visszaváltható részvény

B/9. A váltó fogalma, alanyai, kellékei, váltójogviszony, forgatmányok fajtái

B/10. A váltó érvényesítése, váltóbeszedés, váltóperek

B/11. Kötvény, jelzáloglevél

B/12. Csekk

B/13. Letéti jegy, kincstárjegy

B/14. Befektetési szerződés

B/15. Befektetési alap fogalma, fajtái, befektetési jegy

B/16. Tőzsdei ügyletek

B/17. Közraktári szerződés - Közraktári jegy

B/18. A versenyeztetés: versenyeztetési eljárás, árverés, közbeszerzés, tervpályázat, koncessziós pályázat.

Vissza