Kereskedelmi jog I. tételsor

-

VIZSGATÉTELEK 2018.

Kereskedelmi jog I.

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK  -  ÉRTÉKPAPÍRJOG

 

„A” kérdéscsoport

 

A/1. Kereskedelmi szerződések jellemzői. Szerződéskötés a gazdasági életben: ÁSZF-fel történő szerződéskötés.

A/2. A versenyeztetés: versenyeztetési eljárás, árverés, közbeszerzés, tervpályázat, koncessziós pályázat.

A/3. A közvetítői szerződés

A/4. Szállítmányozási szerződés

A/5. Bizományi szerződés

A/6. Jogbérleti szerződés

A/7. Faktoring

A/8. A vállalkozási szerződés általános szabályai

A/9. Tervezési szerződés

A/10. Kivitelezési szerződés

A/11. Helyiségbérleti szerződés

A/12.  A helyiségbérleti jogviszony megszűnése

A/13. Lízingügylet, pénzügyi lízing

A/14. A biztosítási szerződés szabályozásának sajátosságai. A biztosítási jogviszony alanyai, a biztosítási jogviszony tárgya

A/15. A biztosítási szerződés fogalma, keletkezése. Kockázatviselés és hatályosulás. A biztosítási díj

A/16. Biztosításközvetítők

A/17. A kárbiztosítási szerződések

A/18. Az összegbiztosítási szerződések

A/19. A felelősségbiztosítási szerződés.

A/20. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási jogviszony

 

„B” kérdéscsoport

B/1 Fizetési módok

B/2. Bankkártya szerződés

B/3. A fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés

B/4. Betétszerződés, takarékbetétszerződés

B/5. Értékpapírkölcsön

B/6. Az értékpapír fogalma, ismérvei, osztályozása

B/7. Részvény törvényi fogalma, részvényutalvány, ideiglenes részvény

B/8. A törzsrészvény, az elsőbbségi részvény és részvényosztályok, kamatozó részvény

B/9. A dolgozói részvény és a visszaváltható részvény

B/10. A váltó fogalma, kellékei, váltójogviszony, forgatmányok fajtái

B/11. A váltó érvényesítése, váltóbeszedés, váltóperek

B/12. Kötvény, jelzáloglevél, letéti jegy, kincstárjegy

B/13. Csekk

B/14. Befektetési szolgáltatási szerződés

B/15. Befektetési alap fogalma, fajtái, befektetési jegy

B/16. A befektetési alapkezelő társaság tevékenységi köre, jogai és kötelezettségei

B/17. A befektető fogalma, fajtái, csoportosítása

B/18. Közraktári szerződés 

B/19. Közraktári jegy fogalma, érvényesítése

B/20. Tőzsdei ügyletek

Vissza