Kereskedelmi Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Barta Judit PhD.

Postacím: Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi  Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros

Tanszék helye: Miskolci Egyetem A/6 épület I. emelet

Titkárság fax- és telefonszáma: telefon: (46) 565-111/12-43; fax: (46) 362-632;

E-mail cím: civkatus@uni-miskolc.hu (Subáné Révész Katalin)

 

 

KERESKEDELMI JOGI TANSZÉK

 


 A Kereskedelmi Jogi Tanszék 1995. július 1-én alakult a Polgári Jogi Tanszéken egy-másfél évtizede oktatókból Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi docens, majd habilitált egyetemi tanár vezetésével. Az új tanszék keretében a gazdasági forgalom joganyagának megnövekedett jelentőségére tekintettel lehetőség nyílt e jogterület elmélyültebb oktatására.

A tanszék akkori oktatói Dr. Barta Judit, Dr. Fazekas Judit, Dr. Harsányi Gyöngyi, Dr. Karczub Péter másodállású oktató, Dr. Kovács István és Ujváriné dr. Antal Edit voltak. 

A tanszék vezetését 2009-ben Dr. Barta Judit egyetemi docens vette át.

A tanszék jelenlegi tagjai: Dr. Barta Judit egyetemi docens, Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus, Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus.

A tanszék a Kereskedelmi jog című tárgy keretében, negyedéven, két féléven keresztül oktatja a jogász graduális nappali és levelező képzésben a gazdasági élet szabályait és a kapcsolódó gyakorlati tudnivalókat. Előadásokon és szemináriumokon bemutatjuk a szerződéstípusokat, az értékpapírok és tőkepiaci ügyletek jogát, a társasági jogot és a csődjogot. Külön félévben oktatja a tanszék a fogyasztóvédelmi jogot és a versenyjogot az V. éves joghallgatók számára.

A tananyagok részét képezik a polgári jogi záróvizsgának, a tanszék oktatói a záróvizsgára történő felkészítésben, és a záróvizsgáztatásban is részt vesznek. A jogterület megnövekedett súlyát jelzi az ilyen tárgyú évfolyam- és szakdolgozatok nagy száma. Tanszékünk tagjai több szabadon választható tárgyat is oktatnak, egyes speciális jogterületekhez kapcsolódóan (európai társasági jog, európai értékpapírjog, biztosítási jog, vadászati jog, fizetésképtelenségi jog, stb.), de az elmélet mellett, a hallgatók gyakorlati felkészülésének segítése is kiemelt szerepet játszik (kereskedelmi jogesetmegoldó).

A graduális jogászképzésen túl, a tanszék szerteágazó oktatási feladatokat lát el, oktatóink tanítanak a jogász, valamint jogi szakokleveles közgazdász posztgraduális képzésekben, részt vállalunk a doktorképzésben, oktatunk az alap főiskolai és master szintű képzésekben, a jogi asszisztens képzésben, továbbá a más karokon folyó graduális és posztgraduális képzésekben is.

A tanszék tagjai folyamatosan felkért vizsgáztatói az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának, és szakértőként közreműködtek a jogalkotásban is többek között a társasági jog, csődjog, versenyjog, reklámjog, a fogyasztóvédelem és az elektronikus aláírások területén, valamint az új Ptk. kodifikációs bizottságaiban.

A tanszék kutatási tevékenységét számos külföldi előadás és publikáció fémjelzi. A tanszék oktatói rendszeresen publikálnak saját kutatási területükön. A közösen írt könyvek körében említhető "A gazdasági társaságok 1-2", a "Speciális társaságok" kommentár, "A speciális társaságok iratmintatára" és részben ide sorolható az "Európai társasági jog" című könyv is.

A tanszék oktatói fokozottan törekednek arra, hogy hatályos tananyagok álljanak a joghallgatók rendelkezésére. Napjainkban aktuálisak a "Társasági jog", az "Értékpapírok és értékpapírügyletek joga", "Kereskedelmi szerződések", a "Anyagi versenyjog" című jegyzetek. Tansegédletekkel is támogatjuk a hallgatók felkészülését: Kereskedelmi jogi munkafüzet I. (szerződések, értékpapírjog, fogyasztóvédelem) illetve Kereskedelmi jogi munkafüzet II. (Társasági jog, versenyjog, csődjog). 

A tanszék intenzív nemzetközi kapcsolatokat ápol. A Kereskedelmi jog fejlesztése érdekében a British Council támogatásával több éves tudományos együttműködés alakult ki a Warwicki Egyetemmel. E közös program keretében rendszeresen érkeztek vendégoktatók tanszékünkre, oktatóink számára pedig külföldi kutatásokra nyílt lehetőség. A tanszék a Louvain-la-Neuve Egyetem Fogyasztóvédelmi Központjával és a Vesztfáliai Vilmos Egyetemmel is együttműködött. A tanszék európai jogi kutató és oktatómunkája elismeréseként a Jean Monnet Alapítvány támogatásában is részesült.

 

 

 

 

Vissza