Tudományos diákkör

Tisztelt Hallgatók!

 

A Kereskedelmi Jogi Tanszék 2010-ben is szeretettel várja mindazon Hallgatók jelentkezését, akik kedvet éreznek a Tudományos Diákköri Versenyen való induláshoz. Kérjük az érdeklődőket, hogy indulási szándékukat minél előbb jelezzék a tanszék oktatóinak, elsősorban annak, akit konzulensnek szeretnének dolgozatukhoz. A tanszéki TDK-án való eredményes szereplésel elnyerhető az OTDK-án való indulás joga.

 

TDK EREDMÉNYEK

 

2009.

 

Helye: Kari Könyvtár (A/5. 209.)

Ideje:   2009. november 26. (csütörtök) 14 óra

 

1.   Czakó Zoltán, V. évfolyam nappali tagozat

      A jelzáloghitelezés és a pénzügyi válság

      Konzulens: Ujváriné dr. Antal Edit, egyetemi adjunktus

 

2.   Félegyházi Péter, V. évfolyam nappali tagozat

      A szindikátusi szerződés, mint sajátos szerződéstípus

      Konzulens: Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus

     

3.   Konoróth Máté, V. évfolyam nappali tagozat

      A felelősség szabályozásának egyes kérdései az amerikai részvénytársaságok körében

      Konzulens: Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus

 

4.   Ligeti Márk, V. évfolyam nappali tagozat

      A vezető tisztségviselők felelőssége a gazdasági társaságokban

      Konzulens: Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus

 

5.   Lődár Lilla, V. évfolyam nappali tagozat

      Az igazgatótanács újszerű intézménye a nyilvánosan működő részvénytársaságoknál

      Konzulens: Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus

 

Helyezettek:   1. Konoróth Máté

                        2. Ligeti Márk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.)

Ideje:   2010. november 18. (csütörtök) 14. óra

 

  1. Breitenbach Bettina, V. évfolyam nappali tagozat

            A házassági vagyonjog és a társasági jog összefüggései

            Konzulens: Dr. Barta Judit tszv. egyetemi docens

 

  1. Gáspár Kinga, V. évfolyam nappali tagozat

           A vállalkozási és építési szerződések aktuális jogi problémái

           Konzulens: Dr. Barta Judit tszv. egyetemi docens

 

  1. Morvai Zsolt, V. évfolyam nappali tagozat

           A sportjog kereskedelmi jogi vetületei

           Konzulens: Dr. Barta Judit tszv. egyetemi docens

 

  1. Nagy Judit, V. évfolyam nappali tagozat

           A fogyasztó gazdasági érdekeit védő jogintézmények - a szavatosság és a jótállás - érvényesülése a joggyakorlat tükrében

           Konzulens: Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus

 

  1. Polgár Attila, V. évfolyam nappali tagozat

           A pénzügyi szolgáltatások közvetítőinek a jogi helyzete

           Konzulens: Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus

 

  1. Szolnoki Eszter, V. évfolyam nappali tagozat

           A társasági jog és a versenyjog érintkezési pontjai a befolyásszerzés szabályozása körében

           Konzulens: Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus

 

Helyezettek:   1. Gáspár Kinga

                        2. Polgár Attila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011.

 

Helye: Kari Tanácsterem (A/6. 31.)

Ideje:   2011. november 24. (csütörtök) 14. óra

 

1        Fekete Georgina, V. évfolyam nappali tagozat

         A szerződési szabadság korlátai a versenyjogban

         Konzulens: Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus

 

2        Kovács József V. évfolyam nappali tagozat

         A bankkölcsönszerződés aktuális jogkérdései, különös tekintettel az egyoldalú szerződésmódosításra és az előtörlesztésre

         Konzulens: Dr. Barta Judit tszv. egyetemi docens

 

3        Tóth Ladislav V. évfolyam nappali tagozat

          Információs megállapodások az uniós jog tükrében

          Konzulens: Dr. Barta Judit tszv. egyetemi docens

 

 

Helyezettek:   1. Fekete Georgina

                        1. Tóth Ladislav

 

 

 

Vissza