Klasszikus és deviáns logika

Klasszikus és deviáns logika

AJJOEALT8L3

2010/11-I.

 

1. Az oktatás célja:

A tárgy alapozó jellegű ismereteket közvetít és a nyelvi kifejezések megfogalmazásának és az azokból való következtetésnek a készségét fejleszti. A képzési ciklus elején a grammatika, logika és retorika alapvető ismereteit, ezen ismeretek rendszerét, területeit és fő fogalmait tolmácsolja.

2. A konzultáció:

A tananyag elsajátítása egyéni felkészülés keretében történik. A konzultáció feladata az, hogy az anyaggal való megismerkedés során felmerült kérdéseket megválaszolja és a bizonytalanságokat eloszlassa. A rendelkezésre álló idő ezen túlmenően csak a tárgy általános áttekintésére elégséges. Tematikus elemek:

I. Klasszikus logika: Tradicionális logika; Modern szimbolikus logika; A logikai szerkezet; Nem-logikai alkatrészek; Jelölések; Funktorok; Negáció; Konjunkció; Alternáció; Kizáró vagylagosság; Kondicionális; Bikondicionális; Metalogikai jelek; Logikai törvények; Szöveges függvények; Kategorikus állítások; Kvantorok és kvantifikáció; Univerzális és egzisztenciaállítások; Kategorikus állítások; Azonosság; Következtetések; Nevezetes következtetési formák; Kategorikus szillogizmusok; A következtetések ellenőrzése; Intenzionális logika; Modális logika; Modális operátorok; Lehetséges világok elmélete; időlogika

II. Deviáns logika: Gyakorlati logika; A cselekvés logikája; Gyakorlati szillogizmusok; Deontikus logika; Norma és normatív ítélet; Normatív következtetés; Többértékű logika; „Fuzzy” logika; „Fuzzy” értékek és szillogizmusok; Dialogika; Dialektika; Dialogikus logika; Nem-formális logika

III. Jogi logika: Jog és logika; Moór Gyula felfogása; Szabó József nézetei; A jog számára releváns logika; A jogi logika mint formális logika: Georges Kalinowski; A jogi logika mint nem-formális logika: Chaïm Perelman; A jogi szövegek logikai szerkezete; Jogi szillogizmus

IV. Retorika: A retorika születése; Retorikai eszközök; Jog és retorika

 

3. A számonkérés:

A kötelező tananyag számonkérése írásbeli beszámoló keretében történik. Egy vizsgaidőszakban három beszámolási időpont áll rendelkezésre a beszámolásra, illetve a sikertelen beszámolás pótlására.

 

4. A tananyag:

Szabó Miklós: Trivium. Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára. [Prudentia Iuris 14.] Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001; a 111. oldaltól következő anyagrészek.

 

A tárgy leckekönyvi jegyzője:

Dr. Szabó Miklós tanszékvezető egyetemi tanár

 

 

Miskolc, 2009. június 19.

 

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék


 

 

 

Vissza