Kodifikáció alapjai

Követelmények és tantárgyi program

Kodifikáció alapjai c. tantárgyból

Igazgatásszervező alapszakos

levelező tagozatos hallgatók számára

Tárgykód: AJALK106ISZL3

2014/2015. tanév 1. félév

 

 

Számonkérés típusa: kollokvium

A hozzárendelt kreditpontok száma:3  

A tárgy jegyzője: Dr.Bragyova András egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Magyar alkotmányjog, Kodifikáció alapjai gyakorlat (e)

 

1.    Az oktatás célja:

A Kodifikáció alapjai tantárgy elmélyíti a jogszabályok megértéséhez és értelmezéséhez szükséges ismereteket, továbbá felkészíti a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek jogszabálytervezeteket készíteni, illetőleg azokat érdemben véleményezni. Kodifikációs és jogszabály-szerkesztési ismeretekre a közigazgatás szinte valamennyi szakterületén szükség van, mivel a jogszabályok hatalmas többsége közigazgatási jogalkotás, és a törvények előkészítése is komoly igazgatási ismereteket igényel.

A tantárgy keretében bemutatásra kerülnek a kodifikáció fogalma, módszerei, a jogforrási rendszer és annak elvei, a jogszabály-előkészítés fázisai, a törvényhozatali eljárás és a rendeletalkotás folyamata, a jogszabályszerkesztés főbb fázisai és a jogszabályok szövegezésével kapcsolatos ismeretek.

 

2. Felmentési kérelmek elbírálása:

Kodifikáció alapjai tárgyból csak az a levelező tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

3.    Az index aláírása:

Az index aláírására leghamarabb az utolsó előadás napján kerül sor.

 

4.    Vizsga:

A vizsga, írásban, illetve szóban történik a Tanszék által meghatározott vizsganapokon. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat.

 

5.    Tankönyv:

Kampis György: Kodifikáció. Elmélet és gyakorlat.  Unió Kiadó, Budapest, 1995.

 

6.    Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

 

Előadások

 

Első előadás (Panyi Béla)

IX.19. péntek 14.20-17.30. A/1.307. tt.

A kodifikáció fogalma, elhatárolása. A kodifikáció, mint tevékenység.

A kodifikátorral szemben támasztott követelmények.

A jogszabályok csoportosítása.

A jogforrás, jogszabály fogalma. A jogszabályok: az Alaptörvény, a törvények. Törvényhozási tárgyak.

A rendeletek. Időleges jogszabályok. A származékos jogalkotás korlátai.

A közjogi szervezetszabályozó eszközök. Nemzetközi szerződések. Az EU jogforrásai.

 

Második előadás (Hallók Tamás)

X.11. szombat 8.30-11.50. A/1.307. tt.

A jogforrási hierarchia. A jogszabályok érvényessége.

A jogszabály hatálya.

A jogszabály kihirdetése és közzététele.

A jogalkotás alkotmányosságának vizsgálata, az alkotmányellenesség megállapításának szempontjai. Normák alkotmányellenességének előzetes és utólagos vizsgálata.

A jogszabály-előkészítési eljárás: a kidolgozás előtti tennivalók. A jogszabálytervezet véleményeztetése, a véleménynyilvánítás módja. A vélemények feldolgozása, általános és közvetlen egyeztetés.

A törvényjavaslat benyújtása, tárgyalása. Promulgáció, publikáció.

 

Harmadik előadás (Hallók Tamás)

XI.14. péntek 14.20.-17.30. A/1.307. tt.

A jogszabály tartalmi szempontból való tagolása: cím, preambulum, bevezető rendelkezések, általános- és közös szabályok, részletes rendelkezések, záró rendelkezések. Melléklet. Indokolás.

A jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása.

A jogszabály formai szempontból való tagolása.

A jogszabály nyelvezete: a jogi szaknyelv sajátosságai. Egyértelmű szövegezés. A bonyolult, nehézkes szövegezés elkerülése. Az idegen szavak, szakkifejezések, rövidítések, számok, egyes- és többes szám használata, a kötelezettség kimondása.

 

Vizsgakérdések Kodifikáció alapjai tárgyból

 1. A kodifikáció fogalma. A kodifikáció mint tevékenység.
 2. A kodifikátorral szemben támasztott követelmények.
 3. A jogszabályok csoportosítása.
 4. A jogforrás, jogszabály fogalma. A jogszabályok: az Alaptörvény, a törvények. Törvényhozási tárgyak.
 5. A rendeletek. Időleges jogszabályok. A származékos jogalkotás korlátai.
 6. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. Nemzetközi szerződések. Az EU jogforrásai.
 7. A jogforrási hierarchia. A jogszabályok érvényessége.
 8. A jogszabály hatálya.
 9. A jogszabály kihirdetése és közzététele. Hivatalos lapok. A kihirdetés hibái.
 10. A jogalkotás alkotmányosságának vizsgálata általában, az alkotmányellenesség megállapításának szempontjai. Normák alkotmányellenességének előzetes vizsgálata.
 11. A jogalkotás alkotmányosságának vizsgálata: normák alkotmányellenességének utólagos vizsgálata, az alkotmányjogi panasz.
 12. A törvényjavaslat benyújtása, tárgyalása. Promulgáció, publikáció. A vétó.
 13. A jogszabály tartalmi szempontból való tagolása: cím, preambulum, bevezető rendelkezések, általános-és közös szabályok.
 14. A jogszabály tartalmi szempontból való tagolása: részletes rendelkezések, záró rendelkezések. Melléklet. Indokolás.
 15. A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök (állami irányítás egyéb jogi eszközei) megjelölése.
 16. A jogszabály formai szempontból való tagolása.
 17. A jogszabályszerkesztés sajátos esete: a jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása.
 18. A jogszabály nyelvezete: Általános követelmények, a jogi szaknyelv sajátosságai. Egyértelmű szövegezés. A bonyolult, nehézkes szövegezés elkerülése.
 19. A jogszabály nyelvezete: az idegen szavak, szakkifejezések, rövidítések, számok, egyes-és többes szám használata, a kötelezettség kimondása.
 20. A jogszabály-előkészítési eljárás: a kidolgozás előtti tennivalók. A jogszabálytervezet véleményeztetése, közvetlen egyeztetés.
 21. A jogszabály-előkészítési eljárás: a véleménynyilvánítás ideje és módja, a vélemények feldolgozása, szakmai és társadalmi vita (általános egyeztetés).

 

Miskolc, 2014. szeptember

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza