Kodifikáció alapjai

 

 

KÖVETELMÉNYEK

Kodifikáció alapjai tantárgyból

Igazgatásszervező alapszakos nappali tagozatos hallgatók számára

2014–2015. tanév I. félév

 

 

Tanegység címe: Kodifikáció alapjai

Tanegység kódja: AJALK106ISZN3

Számonkérés típusa: kollokvium

Tanegység szintje: 03

A hozzárendelt kreditpontok száma: 3 

A tárgy jegyzője: Dr.Bragyova András egyetemi tanár

Tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

A kurzus felvétele: A kurzus minimális induló létszáma 15 fő, maximuma 300 fő.

Előtanulmányi kötelezettség: Magyar alkotmányjog, Kodifikáció alapjai gyakorlat (e)

 

1. Az oktatás célja:

A Kodifikáció alapjai tantárgy elmélyíti a jogszabályok megértéséhez és értelmezéséhez szükséges ismereteket, továbbá felkészíti a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek jogszabálytervezeteket készíteni, illetőleg azokat érdemben véleményezni. Kodifikációs és jogszabály-szerkesztési ismeretekre a közigazgatás szinte valamennyi szakterületén szükség van, mivel a jogszabályok hatalmas többsége közigazgatási jogalkotás, és a törvények előkészítése is komoly igazgatási ismereteket igényel.

A tantárgy keretében bemutatásra kerülnek a kodifikáció fogalma, módszerei, a jogforrási rendszer és annak elvei, a jogszabály-előkészítés fázisai, a törvényhozatali eljárás és a rendeletalkotás folyamata, a jogszabályszerkesztés főbb fázisai és a jogszabályok szövegezésével kapcsolatos ismeretek.

 

2. Felmentési kérelmek elbírálása:

Kodifikáció alapjai tárgyból csak az a nappali tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

3. A félév lezárása:

Az aláírásra leghamarabb az utolsó előadás napján kerül sor.

 

4. Vizsga:

A vizsga írásban, illetve szóban történik a Tanszék által meghatározott vizsganapokon. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat.

 

5. Ajánlott irodalom:

Kampis György: Kodifikáció. Elmélet és gyakorlat.  Unió Kiadó, Budapest, 1995.

 

6. Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

 

Előadások Kodifikáció alapjai tantárgyból 2014–2015. tanév I. félév

 

Az előadások helye és ideje: A/6. 216. tt., hétfő 10–12-ig.

 

l. hét

 (szept. 8.)

Hallók Tamás

A kodifikáció fogalma, elhatárolása. A kodifikáció mint tevékenység.

A kodifikátorral szemben támasztott követelmények.

2. hét

 (szept. 15.)

Panyi Béla

A jogszabályok csoportosítása. A jogforrás, jogszabály fogalma. A jogszabályok: az Alaptörvény, a törvények. Törvényhozási tárgyak.

3. hét

 (szept. 22.)

Panyi Béla

A rendeletek. Időleges jogszabályok. A származékos jogalkotás korlátai. A közjogi szervezetszabályozó eszközök.

4. hét

 (szept. 29.)

Hallók Tamás

Nemzetközi szerződések. Az EU jogforrásai. A jogforrási hierarchia.

5. hét

 (okt. 6.)

Hallók Tamás

A jogszabályok érvényessége. A jogszabály hatálya.

A jogszabály kihirdetése és közzététele.

6. hét

 (okt. 13.)

Hallók Tamás

A jogalkotás alkotmányosságának vizsgálata, az alkotmányellenesség megállapításának szempontjai. Normák alkotmányellenességének előzetes és utólagos vizsgálata.

7. hét

 (okt. 20.)

 

 

SZÜNET

8. hét

 (okt. 27.)

Hallók Tamás

 A jogszabály-előkészítési eljárás: a kidolgozás előtti tennivalók. A jogszabálytervezet véleményeztetése, a véleménynyilvánítás módja. A vélemények feldolgozása, általános és közvetlen egyeztetés. 

9. hét

 (nov. 3.)   

Hallók Tamás

A törvényjavaslat benyújtása, tárgyalása. Promulgáció, publikáció.

10. hét

 (nov. 10.)

Hallók Tamás

A jogszabály tartalmi szempontból való tagolása I.: cím, preambulum, bevezető rendelkezések, általános-és közös szabályok,  részletes rendelkezések, záró rendelkezések.

11. hét

 (nov. 17.)

Hallók Tamás

A jogszabály tartalmi szempontból való tagolása II. Melléklet. Indokolás.  A jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása. A jogszabály formai szempontból való tagolása.

12. hét

 (nov. 24.)

Hallók Tamás

A jogszabály nyelvezete I.: A jogi szaknyelv sajátosságai.  Általános követelmények.

13. hét

 (dec. 1.)

Hallók Tamás

A jogszabály nyelvezete II.: Speciális követelmények: Egyértelmű szövegezés. A bonyolult, nehézkes szövegezés elkerülése. Az idegen szavak, szakkifejezések, rövidítések, számok, egyes-és többes szám használata, a kötelezettség kimondása.

14. hét

 (dec. 8.)

Hallók Tamás

A félév lezárása

 

Vizsgakérdések Kodifikáció alapjai tárgyból

 1. A kodifikáció fogalma. A kodifikáció mint tevékenység.
 2. A kodifikátorral szemben támasztott követelmények.
 3. A jogszabályok csoportosítása.
 4. A jogforrás, jogszabály fogalma. A jogszabályok: az Alaptörvény, a törvények. Törvényhozási tárgyak.
 5. A rendeletek. Időleges jogszabályok. A származékos jogalkotás korlátai.
 6. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. Nemzetközi szerződések. Az EU jogforrásai.
 7. A jogforrási hierarchia. A jogszabályok érvényessége.
 8. A jogszabály hatálya.
 9. A jogszabály kihirdetése és közzététele. Hivatalos lapok. A kihirdetés hibái.
 10. A jogalkotás alkotmányosságának vizsgálata általában, az alkotmányellenesség megállapításának szempontjai. Normák alkotmányellenességének előzetes vizsgálata.
 11. A jogalkotás alkotmányosságának vizsgálata: normák alkotmányellenességének utólagos vizsgálata, az alkotmányjogi panasz.
 12. A törvényjavaslat benyújtása, tárgyalása. Promulgáció, publikáció. A vétó.
 13. A jogszabály tartalmi szempontból való tagolása: cím, preambulum, bevezető rendelkezések, általános-és közös szabályok.
 14. A jogszabály tartalmi szempontból való tagolása: részletes rendelkezések, záró rendelkezések. Melléklet. Indokolás.
 15. A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök (állami irányítás egyéb jogi eszközei) megjelölése.
 16. A jogszabály formai szempontból való tagolása.
 17. A jogszabályszerkesztés sajátos esete: a jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása.
 18. A jogszabály nyelvezete: Általános követelmények, a jogi szaknyelv sajátosságai. Egyértelmű szövegezés. A bonyolult, nehézkes szövegezés elkerülése.
 19. A jogszabály nyelvezete: az idegen szavak, szakkifejezések, rövidítések, számok, egyes-és többes szám használata, a kötelezettség kimondása.
 20. A jogszabály-előkészítési eljárás: a kidolgozás előtti tennivalók. A jogszabálytervezet véleményeztetése, közvetlen egyeztetés.
 21. A jogszabály-előkészítési eljárás: a véleménynyilvánítás ideje és módja, a vélemények feldolgozása, szakmai és társadalmi vita (általános egyeztetés).

 

Miskolc, 2014. augusztus

Alkotmányjogi Tanszék

 

 

Vissza