Kodifikáció alapjai

  

Vizsgakérdések a 2014/15-es tanév I. félévében az igazgatásszervező alapszaknak

Kodifikáció alapjai tantárgyból

  

  1. A kodifikáció fogalma. A kodifikáció mint tevékenység.

  2. A kodifikátorral szemben támasztott követelmények.

  3. A jogszabályok csoportosítása.

  4. A jogforrás, jogszabály fogalma. A jogszabályok: az Alaptörvény, a törvények. Törvényhozási tárgyak.

  5. A rendeletek. Időleges jogszabályok. A származékos jogalkotás korlátai.

  6. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. Nemzetközi szerződések. Az EU jogforrásai.

  7.  A jogforrási hierarchia. A jogszabályok érvényessége.

  8. A jogszabály hatálya.

  9. A jogszabály kihirdetése és közzététele. Hivatalos lapok. A kihirdetés hibái.

10. A jogalkotás alkotmányosságának vizsgálata általában, az alkotmányellenesség megállapításának szempontjai. Normák alkotmányellenességének előzetes vizsgálata.

11. A jogalkotás alkotmányosságának vizsgálata: normák alkotmányellenességének utólagos vizsgálata, az alkotmányjogi panasz.

12. A törvényjavaslat benyújtása, tárgyalása. Promulgáció, publikáció. A vétó.

13. A jogszabály tartalmi szempontból való tagolása: cím, preambulum, bevezető rendelkezések, általános-és közös szabályok.

14. A jogszabály tartalmi szempontból való tagolása: részletes rendelkezések, záró rendelkezések. Melléklet. Indokolás.

15. A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök (állami irányítás egyéb jogi eszközei) megjelölése.

16. A jogszabály formai szempontból való tagolása.

17. A jogszabályszerkesztés sajátos esete: a jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása.

18. A jogszabály nyelvezete: Általános követelmények, a jogi szaknyelv sajátosságai. Egyértelmű szövegezés. A bonyolult, nehézkes szövegezés elkerülése.

19. A jogszabály nyelvezete: az idegen szavak, szakkifejezések, rövidítések, számok, egyes-és többes szám használata, a kötelezettség kimondása.

20. A jogszabály-előkészítési eljárás: a kidolgozás előtti tennivalók. A jogszabálytervezet véleményeztetése, közvetlen egyeztetés.

21. A jogszabály-előkészítési eljárás: a véleménynyilvánítás ideje és módja, a vélemények feldolgozása, szakmai és társadalmi vita (általános egyeztetés).

 

Miskolc-Egyetemváros, 2014. december 1.

Alkotmányjogi Tanszék

 

 

Vissza