Kodifikáció alapjai gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Kodifikáció alapjai gyakorlat tantárgyból

Igazgatásszervező alapszakos nappali tagozatos hallgatók számára

2014–2015. tanév I. félév

 

Tanegység címe: Kodifikáció alapjai gyakorlat

Tanegység kódja: AJALK107ISZN3

Számonkérés típusa: gyakorlati jegy

Tanegység szintje: 03

A hozzárendelt kreditpontok száma: 3

A tárgy jegyzője: Hallók Tamás

Tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

A kurzus felvétele: A kurzus minimális induló létszáma 15 fő, maximuma 300 fő.

Előtanulmányi kötelezettség: -

 

1. Az oktatás célja:

A stúdium keretében a hallgatók megismerik a jogszabályok jelölését, szerkezetét, felépítését, szövegezését, a jogi szaknyelvet, annak érdekében, hogy a hallgatók képesek legyenek önállóan jogszabály-tervezeteket készíteni, illetve azokat érdemben véleményezni.

 

3. Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

4. A gyakorlatok látogatása:

A gyakorlatok látogatása kötelező. A hallgatók jelenlétét a gyakorlatok vezetője ellenőrzi. Kettőnél több igazolatlan mulasztás az aláírás megtagadásával jár, amit a félév teljes tananyagából történő beszámolóval lehet pótolni.

 

5.A gyakorlat minősítése:

A gyakorlatokon két zh. írására kerül sor a gyakorlati tematikában a zh-t megelőző tananyagból. Egy zh. maximum 30 pontos. A két zh-val összesen maximum 60 pont szerezhető. A gyakorlatvezető által kijelölt irodalomból tartott kiselőadással maximum 5 pont érhető el. Az így szerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen: 0–24 pontig

Elégséges: 25–33 pontig

Közepes: 34–41 pontig

Jó: 42–49 pontig

Jeles: 50–60 pontig

 

6. A gyakorlatok témakörei:

 

  1. hét

IX. 11.

A tananyag bemutatása, a követelmények ismertetése.

  2. hét

IX. 18.

A kodifikáció fogalma. A kodifikáció módszerei. A kodifikátorral szemben támasztott követelmények.

  3. hét

IX. 25.

A jogforrások. A jogszabályok osztályozása.

  4. hét

X. 2.

A jogforrási rendszer és annak elvei

  5. hét

X. 9.

A jogszabályok érvényessége és hatálya

  6. hét

X. 16.

A jogszabályok kihirdetése és közzététele.

  7. hét

X. 23.

Szünet

  8. hét

X. 30.

Zárthelyi dolgozat. A jogalkotás alkotmányosságának vizsgálata.

  9. hét

XI. 6.

A törvényhozatali eljárás. A törvényjavaslat kezdeményezése. A törvényjavaslat vitája. A szavazás. A törvényjavaslat aláírása és kihirdetése. A jogszabályszerkesztés főbb fázisai.

10. hét

XI. 13.

A jogszabály szerkezete

11. hét

XI. 20.

A jogszabály megjelölése, tagolása.

12. hét

XI. 27.

Zárthelyi dolgozat. A jogszabály egységes szerkezetbe foglalása. Indokolás, melléklet.

13. hét

XII. 4.

A jogszabály nyelvezete. A jogszabály-előkészítési eljárás

14. hét

XII. 11.

Pótlás. A félév lezárása.

 

5.  A gyakorlatok beosztása:

ISZ-201. csütörtök 12–13.30. A/6. 216. tanterem (Hallók T.)

 

Miskolc, 2014. augusztus

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza