Közigazgatási jog 1.

Vizsgakérdések

Igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók számára

Közigazgatási jog 1.

2018/2019. tanév II. félév

 

 

Az igazgatás

1.) Az igazgatás fogalma, alanya és tárgya.

2.) Az igazgatás tartalma, fajai. Az igazgatás, vezetés és irányítás kapcsolata.

 

A közigazgatás fogalma, feladatai

3.) A közigazgatás szervezéstudományi fogalma.

4.) A közigazgatás jogtudományi fogalma.

5.) A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők. A közigazgatás feladatai.

6.) A közigazgatási tevékenységek fő típusai.

 

A közigazgatási jog alapfogalmai

7.) A közigazgatási jog fogalma és helye a jogrendszerben.

8.) A közigazgatási jog forrásai (jogforrás-tan).

9.) A közigazgatási jogi norma (norma-tan).

10.) A közigazgatási jogviszony (jogviszony-tan).

 

A közigazgatási szerv

11.) A közigazgatási szerv fogalma, elhatárolása. A közigazgatási szervek jogképessége. A közigazgatási szervek létrehozása, megszüntetése.

12.) A közigazgatási szerv szervezeti formája. A közigazgatási szerv vezetésének alaptípusai.

13.) A közigazgatási szervek belső szervezeti felépítése. A közigazgatási szerv belső igazgatása.

14.) Közigazgatási feladatot ellátó egyéb szervek.

 

A közigazgatás személyzete

15.) A közszolgálat fogalmi alapjai, története és modelljei.

16.) A közszolgálati tisztviselői jogviszony Magyarországon.

 

A közigazgatás szervezeti rendszere

17.) A közigazgatás szervezeti rendszerének felépítése. (Meghatározó tényezők és az alapegységek csoportosítása.)

 

A közigazgatás központi szervei

18.) A Kormány funkciói. A Kormány feladat- és hatásköre. A Kormány összetétele és megalakulása.

19.) A Kormány működése. A Kormány megbízatásának megszűnése.

20.) A Kormány tevékenységét közvetlenül segítő szervek.

21.) Miniszterlnöki Kormányiroda. A minisztériumok.

22.) Autonóm államigazgatási szervek. Kormányzati főhivatal. Központi hivatalok.

23.) A rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. Önálló szabályozó szervek. Az Állami Számvevőszék.

 

A közigazgatás területi, helyi szervei

24.) A közigazgatás területi és helyi szerveinek megoszlása: dekoncentráció. A dekoncentrált szervek. Kormányhivatalok és járási hivatalok.

25.) A helyi önkormányzatiság alapjai.

26.) A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre.

27.) A helyi önkormányzatok típusai I. (község, nagyközség, város, járásszékhely város).

28.) A helyi önkormányzatok típusai II. (megyei jogú város, főváros, megyei önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat).

29.) A helyi önkormányzatok szervei és működésük I. (képviselő-testület, bizottság).

30.) A helyi önkormányzatok szervei és működésük II. (részönkormányzat testülete, polgármester, képviselő-testület hivatala).

31.) A helyi önkormányzatok társulásai.

32.) A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete.

 

33.)Irányítás és felügyelet a közigazgatásban

 

 

Miskolc, 2019. február

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza