Közigazgatási jog 2.

Vizsgakérdések

Igazságügyi igazgatási szakos hallgatók részére

2016/2017. I. félév

 

Közigazgatási hatósági eljárás

 

1.    A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, tagozódása, szabályozása, a törvény célja, alapelvei.

2.    Nyelvhasználat a hatósági eljárásban, a hatósági eljárási törvény hatálya.

3.    Jogutódlás, adatvédelem, az általános és speciális eljárási szabályok viszonya a hatósági eljárásban.

4.    A joghatóság, a hatáskör fogalma és szabályai (eljárási kötelezettség, a hatáskörlevonás tilalma, hallgatás).

5.    Az illetékesség fogalma és szabályai, a joghatóság, hatáskör és illetékesség vizsgálata.

6.    A hatásköri és illetékességi vita, eljárás illetékességi területen kívül, belföldi és nemzetközi jogsegély.

7.    A hatósági eljárás megindítása, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése és felfüggesztése.

8.    Ügyintézési határidő, kérelem, jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés.

9.    Képviselet, kizárás, hatósági közvetítő.

10.  Szakhatóság közreműködése, idézés, értesítés, a tényállás tisztázása.

11.  Az ügyfél nyilatkozata, irat, tanú, hatósági tanú.

12.  Szemle, szakértő, tolmács, az eljárás akadályozásának következményei.

13.  Tárgyalás, egyezségi kísérlet, határidő számítás, igazolás, iratokba való betekintés.

14.  A határozat és végzés a hatósági eljárásban.

15.  A hatósági szerződés, a döntés közlése és nyilvános közzététele.

16.  A jogorvoslat fogalma és rendszere a hatósági eljárásban, a fellebbezés.

17.  Bírósági felülvizsgálat, újrafelvételi eljárás a hatósági eljárásban.

18.  A döntés módosítása és visszavonása, felügyeleti eljárás a hatósági eljárásban, a határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján.

19.  Ügyészi fellépés, a döntés kijavítása, kicserélése, kiegészítése, semmisség.

20.  A végrehajtás fogalma, feltételei, elrendelése és foganatosítása a hatósági eljárásban.

21.  Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása a hatósági eljárásban.

22.  Meghatározott cselekmény végrehajtása, biztosítási intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése, jogorvoslatok a végrehajtásban.

 

Miskolc, 2016. szeptember

Közigazgatási Jogi tanszék

Vissza