Közigazgatási eljárásjog alapjai

Vizsgakérdések a 2014/15-es tanév I. félévében az igazgatásszervező alapszaknak

Közigazgatási eljárásjog alapjai

tantárgyból

 

1.A közigazgatási cselekvések fajai. Az aktusok. A jogi hatással nem bíró cselekvések. A közigazgatási jogi aktusok fajai.

2. A közigazgatási jogi aktusok érvényességi kellékei. A hibás közigazgatási aktus fogalma, fajai.

3. A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, tagozódása, szabályozásának rövid története. Az eljárási törvény célja. Az alapelvek.

4. A hatály fogalma. Az eljárási törvény szervi és tárgyi hatálya. A törvény személyi hatálya.  Az ügyfélképesség és az eljárási képesség.

5. A törvény időbeli és területi hatálya. Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya. Nyelvhasználat. Jogutódlás.

6. A joghatóság fogalma, fajai. A hatáskör fogalma és szabályai. Az eljárási kötelezettség. A hatáskörelvonás tilalma.

7. A közigazgatási szerv hallgatása elleni jogvédelem szabályai.

8. Az illetékesség fogalma, alapja, fajtái. Joghatóság, hatáskör és illetékesség vizsgálata. Ideiglenes intézkedés.

9. Hatásköri, illetékességi vita. Eljárás az illetékességi területen kívül. A jogsegély.

10. Az elsőfokú eljárás megindítása. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése. Az ügyintézési határidő. Az eljáró szerv visszafizetési kötelezettsége.

11. A kérelem. A jegyzőkönyv, az egyszerűsített jegyzőkönyv. A képviselet célja, fajai, szabályozása. A hatósági közvetítő.

12. A kizárás. A szakhatósági közreműködés. Az idézés, értesítés.

13. A tényállás tisztázása és a bizonyítás. Az eljárási törvény bizonyítási rendszere. Az ügyfél nyilatkozata. Az irat fogalma, fajai. A szemle.

14. A tanú, hatósági tanú. A szakértői közreműködés szabályai. A tolmács. Az eljárási bírság. A tárgyalás és a közmeghallgatás.

15. Egyezség. Határidő számítás. Igazolási kérelem. Az iratbetekintés. A bizonyítékok ismertetése az ügyféllel.

16. A döntések. A határozat fajai, tartalmi kellékei. A végzés. Teljesítési kedvezmények. Egyezség jóváhagyása. A hatósági szerződés.

17. A döntés közlése. Kézbesítési vélelem. A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése.

18. A jogorvoslat és a döntés-felülvizsgálat elhatárolása. A jogorvoslat fogalma, elemei. A kötött jogorvoslati rendszer. A fellebbezés szabályai.

19. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai. A bíróság döntései. Az újrafelvételi eljárás.

20. A döntés módosítása és visszavonása. A felügyeleti eljárás. A semmisség.

21. A végrehajtás fogalma, módozatai, feltételrendszere. A végrehajtás elrendelése. A végrehajtás foganatosítása.

22. A pénzfizetési kötelezettség végrehajtása. Késedelmi pótlék. Fizetési kedvezmény.  Meghatározott cselekmény végrehajtása.

23. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. A végrehajtáshoz való jog elévülése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban.

 

Miskolc-Egyetemváros, 2014. december 1.

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza