Közigazgatási alapismeretek és Közigazgatási ügyvitel záróvizsga tételek

Záróvizsgakérdések

Jogi felsőoktatási szakképzéses hallgatók számára

Közigazgatási alapismeretek és Közigazgatási ügyvitel tantárgyakból

 

 1. Ügyintézési határidők és a határidő-számítás
 2. A helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzatok feladat és hatásköre, szervei és működésük, valamint törvényességi felügyeletük).
 3. A közigazgatás szervezetrendszerét meghatározó tényezők. A közigazgatás szervezeti rendszerének felépítése.
 4. A közigazgatás szervezéstudományi és jogtudományi fogalma
 5. A testületi és egyedi szervek jellemzői; a testületi és egyedi vezetés alkalmazása a közigazgatásban. A közigazgatási szerv belső szervezeti felépítése. Közigazgatási feladatot ellátó egyéb szervek.
 6. Irattározás, selejtezés
 7. A dekoncentrált szervek
 8. A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai. Az Ákr. hatálya. Az Ákr. személyi hatálya.
 9. A közigazgatás központi szervei I. (a Kormány és a minisztériumok).
 10. Az eljárási kötelezettség. Az illetékesség fogalma. A hatásköri és illetékességi vita, eljárás az illetékességi területen kívül. Nyelvhasználat a hatósági eljárásban.
 11. Kérelem (írásbeli, szóbeli kérelem). Az automatikus döntéshozatali eljárás, a sommás eljárás és a teljes eljárás.
 12. A hatóság döntései.
 13. Jogorvoslatok (fellebbezés szabályai).
 14. A végrehajtási eljárás megindítása és foganatosítása.
 15. Irányítás-felügyelet-ellenőrzés egymáshoz való viszonya.
 16. Az iratkezelés folyamatának bemutatása (az irat útja a postabontástól az irattárazásig
 17. Az igazgatás fogalma (alanya, tárgya, tartalma)
 18. Befogadott kérelem kezelése (hatáskör gyakorlója-kiadmányozásra jogosult)
 19. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők. A közigazgatás feladatai.
 20. A közigazgatási jogi norma (A közigazgatási jogi norma fogalma, fajtái és szerkezete).
 21. Az idézés, értesítés eljárási cselekményről.
 22. Eljárási cselekmények rögzítése (jegyzőkönyv, hatósági tanú)
 23. A közigazgatási szerv fogalma és elhatárolása. A közigazgatási szervek jogképessége. A közigazgatási szervek létrehozása, megszüntetése. A hivatal.
 24. Tényállás tisztázása
 25. A közigazgatás központi szervei II. (az autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok).
 26. Kormányhivatalok (területi) és járási hivatalok
 27. Döntés közlésének folyamata I. (postai)
 28. Eljárás megszüntetése, eljárás felfüggesztése, szüneteltetése.
 29. Döntés meghozatala, kiadmányozás
 30. Döntés közlésének folyamata II. (egyéb)

 

Közigazgatási Jog Tanszék

 

Vissza