Közigazgatási alapismeretek és Közigazgatási ügyvitel záróvizsga tételek

JFSZ záróvizsga tételek

Közigazgatási alapismeretek és Közigazgatási ügyvitel tantárgyakból

 1. Az igazgatás fogalma (alanya, tárgya)
 2. A közigazgatás szervezéstudományi és jogtudományi fogalma
 3. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők
 4. A közigazgatás feladatai
 5. A közigazgatási szerv és a közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek
 6. A közigazgatás szervezeti rendszerének felépítése
 7. A közigazgatás szervezetrendszerét meghatározó tényezők
 8. A közigazgatás központi szervei I. (Kormány, minisztériumok)
 9. A közigazgatás központi szervei II. (kormányhivatalok, központi hivatalok, autonóm államigazgatási szervek)
 10. A közigazgatás központi szervei III. (rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, önálló szabályozó szervek, Állami Számvevőszék)
 11. A dekoncentrált szervek
 12. Kormányhivatalok (területi) és járási hivatalok
 13. A helyi önkormányzatok
 14. A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, törvény hatálya
 15. Az eljárás megindítása, az ügyintézési határidő
 16. A hatóság döntései
 17. Jogorvoslatok (fellebbezés szabályai)
 18. A végrehajtási eljárás megindítása és foganatosítása
 19. Irányítás-felügyelet-ellenőrzés egymáshoz való viszonya
 20. Kérelem (írásbeli, szóbeli kérelem)
 21. Beérkezett kérelem vizsgálata (kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, kérelem befogadása, hiánypótlásra felhívás)
 22. Befogadott kérelem kezelése (hatáskör gyakorlója-kiadmányozásra jogosult)
 23. Tényállás tisztázása
 24. Ügyfél értesítése, idézés
 25. Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés
 26. Eljárás megszüntetése, eljárás felfüggesztése
 27. Döntés meghozatala, kiadmányozás
 28. Határidő-számítás
 29. Döntés közlésének folyamata I. (postai)
 30. Döntés közlésének folyamata II. (egyéb)
 31. Irattározás, selejtezés
 32. Adatvédelem, titokvédelem

Vissza