Közigazgatási jog 5. (záróvizsga felkészítő)

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 5. (záróvizsga felkészítő) tantárgyból

jogász szakos, diplomás levelező tagozatos hallgatók számára

 tárgykód: AJKOI223D8 

Jogász szak, diplomás levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel:

Óraszám:10 óra/szemeszter

Számonkérés módja: záróvizsga

Kreditpont: 0

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, a hallgatók záróvizsgára való felkészítése. A tantárgy feladata a hallgatók által, a közigazgatási jog tantárgyak keretében szerzett ismereteinek a záróvizsga követelményéhez (záróvizsga tételsor) való igazítása, rendszerezése.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. Közigazgatási alapismeretek I.(a közigazgatási jog alapfogalmai, alapintézményei)

2. Közigazgatási alapismeretek II. ( a hatósági eljárásra vonatkozó szabályok)

3. A közigazgatási jog különös része

4. Európai közigazgatás

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A félév végén a hallgatók záróvizsgát tesznek, ennek megfelelően a záróvizsgára bocsátás feltételei az irányadóak.

 

5.    Kötelező tananyag

A tantárgy kötelező irodalmát a tananyagát képező közigazgatási jog 1.,2.,3.,4., tantárgyak követelmény és tantárgyprogramjában megadott kötelező szakirodalmak képezik.

 

6.    Ajánlott irodalom

       A tantárgy ajánlott irodalmát a tananyagát képező közigazgatási jog 1.,2.,3.,4., tantárgyak követelmény és tantárgyprogramjában megadott ajánlott szakirodalmak képezik.

 

 

Miskolc, 2018. február

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza