A közigazgatás szervezete és feladatai

 

 

Vizsgakérdések

A közigazgatás szervezete és feladatai c. tantárgyhoz

Közigazgatás-szervező alapszak

Nappali és levelező tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

1.)        A közigazgatási szervezetrendszerek felépítését meghatározó tényezők

2.)        A közigazgatás feladatai

3.)        A Kormány és a Kormány tevékenységét segítő szervek

4.)        A minisztériumok

5.)        Az autonóm államigazgatási szervek

6.)        A kormányhivatalok

7.)        A központi hivatalok, a rendvédelmi szervek és az önálló szabályozó szervek

8.)        A középszintű igazgatás a rendszerváltástól napjainkig

9.)        A megyei kormányhivatalok

10.)   A megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei

11.)   A járási hivatalok

12.)   Az önkormányzatiság alapkérdései

13.)   A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre

14.)   A helyi önkormányzatok típusai

15.)   A helyi önkormányzatok szervei

 

 2015. április

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza