Közigazgatás-szervezés és vezetés 2. (záróvizsga felkészítő)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatás-szervezés és vezetés 2.

(záróvizsga felkészítő)

c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI111ISZN6

Igazgatásszervező alapszak nappali tagozat

2015/2016. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Cseh Gergely tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: záróvizsga

Kreditpont: 0

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, a hallgatók záróvizsgára történő felkészítése. A tantárgy feladata a hallgatók által, a Közigazgatás-szervezés és vezetés 1. tantárgy keretében szerzett ismereteinek a záróvizsga követelményéhez (záróvizsga tételsor) való igazítása, rendszerezése.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Alapvető fogalmak a közigazgatás-szervezés és vezetés témakörében
 2. A szervezés és vezetés történeti kialakulása
 3. A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai
 4. A közigazgatási szerv, mint a szervezési tevékenység színtere
 5. Szervezési módszerek a közigazgatás szervezetében
 6. Vezetés a közigazgatásban
 7. A Projekt Ciklus Menedzsment alapjai a közigazgatásban

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei

A tárgyból vizsga letételére nem kerül sor.

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Közigazgatás-szervezés és vezetés Kalas Tibor (szerk.) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012. (+az előadáson elhangzottak)
 2. Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2003. (ISBN: 9639310786)
 3. Torma András: Adalékok a szervezéstudomány irányzataihoz, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2007. Tomus 25/2 463-486. old.
 4. Henri Fayol and Constance Storrs: General and Industrial Management, Martino Fine Books (August 7, 2013) ISBN-10: 1614274592, ISBN-13: 978-1614274599

 

6.         Ajánlott irodalom

 1. Antal Zsuzsanna-Dobák Miklós: Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakítása és működtetése, Aula Kiadó Kft., 2010.
 2. Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 3. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 4. Frederick Winslow Taylor: The Principles of Scientific Management, Dover Publications (July 8, 1997), ISBN-10: 0486299880, ISBN-13: 978-0486299884

 

Egyéb tudnivalók: -

Miskolc, 2016. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza