Közigazgatás-szervezés és vezetés

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatás-szervezés és vezetés

c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI104KSZL2

Közigazgatás-szervező alapszak levelező tagozat

2014/2015. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Kárpáti Orsolya tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI102KSZL1 Közigazgatási alapismeretek

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 10 óra/ félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 1

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának hármas célja van. Egyfelől az, hogy a hallgatók megismerjék a szervezés- és vezetéstudomány kialakulásának körülményeit, egyes irányzatait, a szervezetek és a közigazgatási szervezetek jellemzőit, továbbá az igazgatás – irányítás - vezetés kapcsolatrendszerét. Másfelől az, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás-menedzsment komplex rendszerébe, ide értve a stratégiai tervezés kérdését is.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Alapvető fogalmak a közigazgatás-szervezés és vezetés témakörében I.
 2. Alapvető fogalmak a közigazgatás-szervezés és vezetés témakörében II.
 3. Alapvető fogalmak a közigazgatás-szervezés és vezetés témakörében III.
 4. A szervezés és vezetés történeti kialakulása I.
 5. A szervezés és vezetés történeti kialakulása II.
 6. A szervezés és vezetés történeti kialakulása III.
 7. A közigazgatási szerv, mint a szervezési tevékenység színtere I.
 8. A közigazgatási szerv, mint a szervezési tevékenység színtere II.
 9. A közigazgatási szerv, mint a szervezési tevékenység színtere III.
 10. A közigazgatási szerv, mint a szervezési tevékenység színtere IV.
 11. Vezetés a közigazgatásban I.
 12. Vezetés a közigazgatásban II.
 13. Vezetés a közigazgatásban III.
 14. Vezetés a közigazgatásban IV.

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei

Beszámolót csak az a hallgató tehet, akinek az elektronikus leckekönyvét a tárgy leckekönyvi jegyzője aláírta.

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Torma András: Fejezetek a szervezési és vezetési ismeretek állam- és jogtudományi alapjának köréből. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc 2007.
 2. Torma András: Quo vadis Európai regionális politika? ( In: Publicitationes Universitatis Miskolcinesis. Sectio Juridica et Politica. Tomus XXII. Miskolc Universiti Press 2004.) 5. fejezete
 3. Budai Balázs B.: Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. ISBN 978 963 05 8783 9
 4. Torma András: Adalékok a szervezéstudomány irányzataihoz, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2007. Tomus 25/2 463-486. old.
 5. Henri Fayol and Constance Storrs: General and Industrial Management, Martino Fine Books (August 7, 2013) ISBN-10: 1614274592, ISBN-13: 978-1614274599

 

6.         Ajánlott irodalom

 1. Antal Zsuzsanna-Dobák Miklós: Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakítása és működtetése, Aula Kiadó Kft., 2010.
 2. Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 3. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 4. Frederick Winslow Taylor: The Principles of Scientific Management, Dover Publications (July 8, 1997), ISBN-10: 0486299880, ISBN-13: 978-0486299884

 

Egyéb tudnivalók:

Az előzetesen megszerzett tudás elismerése: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2015. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza