Közigazgatáselmélet

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatáselmélet c. tantárgyból

Közigazgatási mester szakos levelező tagozatos hallgatók részére

Tárgykód: AJKOI511ML1

2013/2014. tanév 1. félév

 

 

1.    Az oktatás célja

       A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a közigazgatástudomány főbb irány­zatainak történetével, a közigazgatáselmélet eddigi eredményeivel és az EU közigazgatásával foglalkozó közigazgatástudomány jelenlegi helyzetével.

 

2.    A félév elfogadásának feltételei

       A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá a leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. Kollokviumot csak az a hall­­­ga­tó tehet, akinek a lec­ke­könyvét a tárgy leckekönyvi jegyzője aláírta. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra.

 

3.    Az előzetesen megszerzett tudás elismerése

       A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

4.    Kötelező tananyag

  -    A konzultációk anyaga

  -    Kötelező jegyzet: Közigazgatás-elmélet Miskolc, 2008. Szerk.: Dr. Kalas Tibor

 

5.    A tananyag témakörei

       Az igazgatástudomány, szervezéstudomány és vezetéstudomány fogalmi rendszerének összevetése, elemzése

       A közigazgatástudományok irányzatainak elméleti előzményei

       A közigazgatási jogtudományi, a közigazgatástani és a közigazgatáspolitikai irányzatok tudományos eredményei

       A közigazgatástudomány XX. századi irányzatainak eredményei és annak hatása a közigazgatás modernizációjára

       Az EU közigazgatásával foglalkozó „integrációs” közigazgatástudomány kialakulása és tudományos eredményeinek összefoglalása

 

6.    Tárgyfelelős:

       Dr. Torma András egyetemi tanár

         

Miskolc, 2013. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza