Közigazgatási eljárásjog alapkérdései

A záróvizsga kérdései Közigazgatási eljárás alapjaiból

 

 1. A közigazgatási cselekvések fajai. Az aktusok. A jogi hatással nem bíró cselekvések. A közigazgatási jogi aktusok fajai.
 2. A közigazgatási jogi aktusok érvényességi kellékei. A hibás közigazgatási aktus fogalma, fajai.
 3. A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, tagozódása, szabályozásának rövid története. Az eljárási törvény célja. Az alapelvek.
 4. A hatály fogalma. Az eljárási törvény szervi és tárgyi hatálya. A törvény személyi hatálya.  Az ügyfélképesség és az eljárási képesség.
 5. A törvény időbeli és területi hatálya. Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya. Nyelvhasználat. Jogutódlás.
 6. A joghatóság fogalma, fajai. A hatáskör fogalma és szabályai. Az eljárási kötelezettség. A hatáskörelvonás tilalma.
 7. A közigazgatási szerv hallgatása elleni jogvédelem szabályai.
 8. Az illetékesség fogalma, alapja, fajtái. Joghatóság, hatáskör és illetékesség vizsgálata. Ideiglenes intézkedés.
 9. Hatásköri, illetékességi vita. Eljárás az illetékességi területen kívül. A jogsegély.
 10. Az elsőfokú eljárás megindítása. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése. Az ügyintézési határidő. Az eljáró szerv visszafizetési kötelezettsége.
 11. A kérelem. A jegyzőkönyv, az egyszerűsített jegyzőkönyv. A képviselet célja, fajai, szabályozása. A hatósági közvetítő.
 12. A kizárás. A szakhatósági közreműködés. Az idézés, értesítés.
 13. A tényállás tisztázása és a bizonyítás. Az eljárási törvény bizonyítási rendszere. Az ügyfél nyilatkozata. Az irat fogalma, fajai. A szemle.
 14. A tanú, hatósági tanú. A szakértői közreműködés szabályai. A tolmács. Az eljárási bírság. A tárgyalás és a közmeghallgatás.
 15. Egyezség. Határidő számítás. Igazolási kérelem. Az iratbetekintés. A bizonyítékok ismertetése az ügyféllel.
 16. A döntések. A határozat fajai, tartalmi kellékei. A végzés. Teljesítési kedvezmények. Egyezség jóváhagyása. A hatósági szerződés.
 17. A döntés közlése. Kézbesítési vélelem. A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése.
 18. A jogorvoslat és a döntés-felülvizsgálat elhatárolása. A jogorvoslat fogalma, elemei. A kötött jogorvoslati rendszer. A fellebbezés szabályai.
 19. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai. A bíróság döntései. Az újrafelvételi eljárás.
 20. A döntés módosítása és visszavonása. A felügyeleti eljárás. A semmisség.
 21. A végrehajtás fogalma, módozatai, feltételrendszere. A végrehajtás elrendelése. A végrehajtás foganatosítása.
 22. A pénzfizetési kötelezettség végrehajtása. Késedelmi pótlék. Fizetési kedvezmény.  Meghatározott cselekmény végrehajtása.
 23. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. A végrehajtáshoz való jog elévülése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban.

 

Miskolc, 2013. január            

                                                    

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza