Közigazgatási jog 3.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév

Közigazgatási jog 3.

Tantárgy neve:

Közigazgatási jog 3.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI273N6

Levelező: AJKOI273L6

Diplomás levelező: AJKOI273D6

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): Dr. Nyitrai Péter, dr. Szabó Balázs, Dr. Turkovics István, dr. Cseh Gergely, Czékmann Zsolt

Javasolt félév:

6. félév - tavaszi

Előfeltétel:

Közigazgatási jog 2.

(AJKOI273N5, AJKOI273L, AJKOI273D5)

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 12 óra/félév

Számonkérés módja:

Kollokvium

Kreditpont: Nappali és levelező:3

Diplomás levelező: 4

Munkarend: nappali/(diplomás)levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közigazgatási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T4, T5, T10, T11, T13, T14

képesség: K1, K4, K6, K12, K14, K15, K20, K26, K28, K31

attitűd: A2, A4, A5, A6, A11, A13, A14

autonómia és felelősség: F3, F5, F7

 

Tantárgy tematikus leírása:

1. A gazdaság igazgatása (nemzetgazdaság I.)

2. A gazdaság igazgatása (nemzetgazdaság II.)

3. A gazdaság igazgatása (iparigazgatás)

4. A gazdaság igazgatása (kereskedelmi igazgatás)

5. Védelmi igazgatás (lakossági nyilvántartás)

6. Védelmi igazgatás (rendészeti igazgatás I.)

7. Védelmi igazgatás (rendészeti igazgatás II.)

8. Védelmi igazgatás (honvédelmi igazgatás I.)

9. Védelmi igazgatás (honvédelmi igazgatás II.)

10. Területi-műszaki igazgatás (közlekedés igazgatása)

11. A humán igazgatás (egészségügyi igazgatás)

12. A humán igazgatás (gyámügy gyermekvédelem igazgatása)

13. A humán igazgatás (köznevelés igazgatása)

14. A humán igazgatás (felsőoktatás igazgatása)

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A kollokviumot szóban kell teljesíteni.

A kollokviumi vizsga értékelése a következőképpen történik:

Elégtelen (1) 0 – 50 %

Elégséges (2) 51 – 63 %

Közepes (3) 64 – 77 %

Jó (4) 78 – 89 %

Jeles (5) 90 – 100 %

Kötelező irodalom:

  1. Közigazgatási jog 3. (szerk.: Nyitrai Péter, Miskolci Egyetemi Kiadó 2017.-e-tananyag)
  2. Gerrit Manssen: Allgemeines Verwaltungsrecht Stuttgart, 2005.

 

Ajánlott irodalom:

  1. Fejezetek szakigazgatásaink köréből (Szerk.: Lapsánszky András) Complex Kiadó Budapest, 2013. (vonatkozó fejezetei)
  2. Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (Szerk.: Szamel – Balázs – Gajduschek – Koi) Complex Kiadó Budapest, 2011.
  3. Patrick O’Morain: The Health of the Nation: The Irish Healthcare System 1957-2007. Dublin, 2007.

 

 

Miskolc-Egyetemváros, 2019. február 04.

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza