Közigazgatási jog 5. (záróvizsga felkészítő)

  

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév

Közigazgatási jog 5. (záróvizsga felkészítő)

Tantárgy neve:

Közigazgatási jog 5. (záróvizsga felkészítő)

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI273N10

Levelező: AJKOI273L10

Diplomás levelező: AJKOI223D8

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): Dr. Nyitrai Péter, Dr. Turkovics István

Javasolt félév:

nappali/levelező: 10. félév – tavaszi

diplomás levelező: 8. félév - tavaszi

Előfeltétel:

Közigazgatási jog 4.

(AJKOI223N7, AJKOI223L7, AJKOI223D7)

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 12 óra/félév

Diplomás levelező. 10 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás

Kreditpont: -

Munkarend: nappali/(diplomás)levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának célja, a hallgatók záróvizsgára való felkészítése. A tantárgy feladata a hallgatók által, a közigazgatási jog tantárgyak keretében szerzett ismereteinek a záróvizsga követelményéhez (záróvizsga tételsor) való igazítása, rendszerezése.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T4, T5, T10, T11, T13, T14

képesség: K1, K4, K6, K12, K14, K15, K20, K26, K28, K31

attitűd: A2, A4, A5, A6, A11, A13, A14

autonómia és felelősség: F3, F5, F7

 

Tantárgy tematikus leírása:

1. Közigazgatási alapismeretek I.

2. Közigazgatási alapismeretek II.

3. Közigazgatási alapismeretek III.

4. Közigazgatási alapismeretek IV.

5. Közigazgatási hatósági eljárás I.

6. Közigazgatási hatósági eljárás II.

7. Közigazgatási hatósági eljárás III.

8. Közigazgatási hatósági eljárás IV.

9. A közigazgatási jog különös része I.

10. A közigazgatási jog különös része II.

11. Európai közigazgatás I.

12. Európai közigazgatás II.

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tárgyból se szóbeli, se írásbeli vizsga letételére nem kerül sor.

 

Kötelező irodalom:

A tantárgy kötelező irodalmát a tananyagát képező Közigazgatási jog 1.,2.,3.,4., tantárgyak tantárgyi tematikájában megadott kötelező szakirodalmak képezik.

 

Ajánlott irodalom:

A tantárgy ajánlott irodalmát a tananyagát képező Közigazgatási jog 1.,2.,3.,4., tantárgyak tantárgyi tematikájában megadott ajánlott szakirodalmak képezik.

 

Miskolc-Egyetemváros, 2019. február 04.

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza