Közigazgatási jog 5. (záróvizsga felkészítő)

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 5. (záróvizsga felkészítő) tantárgyból

jogász szakos , nappali tagozatos hallgatók számára

 tárgykód: AJKOI273N10

 

Jogász szak, nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel:

Óraszám: 2 óra / hét

Számonkérés módja: záróvizsga

Kreditpont: 0

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, a hallgatók záróvizsgára való felkészítése. A tantárgy feladata a hallgatók által, a közigazgatási jog tantárgyak keretében szerzett ismereteinek a záróvizsga követelményéhez (záróvizsga tételsor) való igazítása, rendszerezése.

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. Közigazgatási alapismeretek I.

2. Közigazgatási alapismeretek II.

3. Közigazgatási alapismeretek III.

4. A közigazgatási jog különös része

5. Európai közigazgatás

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

 

A tárgyból vizsga letételére nem kerül sor.

 

5.    Kötelező tananyag

A tantárgy kötelező irodalmát a tananyagát képező Közigazgatási jog 1.,2.,3.,4., tantárgyak követelmény és tantárgyprogramjában megadott kötelező szakirodalmak képezik.

 

6.    Ajánlott irodalom

       A tantárgy ajánlott irodalmát a tananyagát képező Közigazgatási jog 1.,2.,3.,4., tantárgyak követelmény és tantárgyprogramjában megadott ajánlott szakirodalmak képezik.

 

Miskolc, 2018. február

 

                                                                      Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza