Közigazgatási jogi gyakorlat 4.

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jogi gyakorlat 4. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI254L7

Jogász szak levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója:  dr. Szabó Balázs

Előtanulmányi kötelezettség: Közigazgatási jogi gyakorlat 3.

Egyidejű felvétel:  AJKOI223L7

Óraszám: 2 óra/ félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja a köz­i­gaz­gatási szervek és a közigazgatási ügyekkel foglalkozó bíróság gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeinek megismertetése és a cselekvések gyakoroltatása.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

  1. Az EU kialakulásának és fejlődésének főbb közjogi elemei, Az EU központi közigazgatása
  2. Az EU központi szerveinek személyzete,
  3. Az EU területi-helyi szervei, Az EU közig. igazgatástudományi működési modellje,
  4. Az EU jogrendszerének közigazgatási alapjai,
  5. Az EU jogi aktusainak végrehajtási mechanizmusa,
  6. Az EU központi szerveinek eljárása  

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

       Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

     

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

 

4.    Kötelező tananyag

A gyakorlaton elhangzottak és kiadott cikkek, tanulmányok.

 

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

November 24.

(péntek)

17.50 - 19.20

XIX

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

 

Vissza