Évfolyamdolgozati és szakdolgozati

Évfolyamdolgozati témák

Jogász évfolyamdolgozat témák

 

Dr. Torma András

 • Egy konkrét (szabadon választott) állam közigazgatási szervezeti rendszerének bemutatása
 • Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a magyar önkormányzatokra
 • A közigazgatás modernizálásának módozatai és eszközei
 • Racionalizálási törekvések a magyar közigazgatásban
 • Egyéb szabadon választható téma


Nyitrai Péter

 • A közigazgatási hatósági eljárás kritikai vizsgálata
 • A középszint szerepének változása Magyarországon
 • A szabálysértési törvény szankciórendszerének kritikai vizsgálata
 • A kistérségi igazgatás aktuális kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

Czékmann Zsolt

 • E-közigazgatás
 • Jog és információs társadalom
 • Elektronkus árverés
 • Elektronikus kapcsolatok jogi szabályozása
 • Egyéb szabadon válalasztott téma

 

Dr. Turkovics István

 • A közigazgatás jogorvoslati rendszerének kialakitása
 • Jogorvoslati jog gyakorlati alkalmazásának problémái
 • A közigazgatás felelősségrendszere
 • A kereskedelmi igazgatás szabályozása
 • Egyéb szabadon választott téma

 

 Cseh Gergely

 

 • A felsőoktatás igazgatásának aktuális kérdései hazánkban
 • A köznevelés-közoktatás igazgatásának szabályozása
 • E-kormányzat
 • Helyi önkormányzatok
 • Egyéb szabadon választható, az oktatóval egyeztetett téma

 

Szakdolgozati témák

Jogász szakdolgozat témák

Dr. Torma András

 • Egy konkrét (szabadon választott) állam közigazgatási szervezeti rendszerének bemutatása
 • Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a magyar önkormányzatokra
 • A közigazgatás modernizálásának módozatai és eszközei
 • Racionalizálási törekvések a magyar közigazgatásban
 • Egyéb szabadon választható téma


Nyitrai Péter

 • A közigazgatási hatósági eljárás kritikai vizsgálata
 • A középszint szerepének változása Magyarországon
 • A szabálysértési törvény szankciórendszerének kritikai vizsgálata
 • A kistérségi igazgatás aktuális kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

Czékmann Zsolt

 • E-közigazgatás
 • Jog és információs társadalom
 • Elektronkus árverés
 • Elektronikus kapcsolatok jogi szabályozása
 • Egyéb szabadon válalasztott téma

 

Dr. Turkovics István

 • A közigazgatás jogorvoslati rendszerének kialakitása
 • Jogorvoslati jog gyakorlati alkalmazásának problémái
 • A közigazgatás felelősségrendszere
 • A kereskedelmi igazgatás szabályozása
 • Egyéb szabadon választott téma

 

Cseh Gergely

 • A felsőoktatás igazgatásának aktuális kérdései hazánkban
 • A köznevelés-közoktatás igazgatásának szabályozása
 • E-kormányzat
 • Helyi önkormányzatok
 • Az ügyfélbarát közigazgatás kialakításának hazai megoldásai
 • Egyéb szabadon választható, az oktatóval egyeztetett téma

 

Szakdolgozati témák felsőoktatási szakképzéses/alapszakos hallgatók részére

Dr. Torma András

 • Közszolgálat és etika
 • Európai közigazgatás
 • Technikai eszközök a közigazgatásban
 • Egy választott állam közigazgatási szervezet-rendszere
 • Egyéb szabadon választható téma

 

Nyitrai Péter

 • Közigazgatási középszint szerepének változása Magyarországon
 • Kistérségek működése a gyakorlatban
 • A szabálysértési szankciórendszer működése a gyakorlatban
 • A középszintű államigazgatási szervek illetékességi területéről - de lege ferenda
 • Egyéb szabadon választható téma

 

Czékmann Zsolt

 • E-közigazgatás
 • Hírközlés igazgatása
 • Elektronkus árverés
 • Médiajog Magyarországon
 • Egyéb szabadon válalasztott téma

 

Dr. Turkovics István

 • A közigazgatás jogorvoslati rendszerének kialakitása
 • Jogorvoslati jog gyakorlati alkalmazásának problémái
 • A közigazgatás felelősségrendszere
 • A kereskedelmi igazgatás szabályozása
 • Egyéb szabadon választott téma

 

Cseh Gergely

 • A felsőoktatás igazgatásának aktuális kérdései hazánkban
 • A köznevelés-közoktatás igazgatásának szabályozása
 • E-kormányzat
 • Helyi önkormányzatok
 • Egyéb szabadon választható, az oktatóval egyeztetett téma

 

Szakdolgozati témák master hallgatók részére

 

Dr. Torma András

 • A szabálysértési jog érvényesülése és érvényesítése a településeken
 • A gazdaság és a közigazgatás aktuális kérdései Magyarországon
 • Az Európai Bizottság
 • A gyermekvédelem aktuális kérdései
 • Egyéb szabadon választható, oktatóval egyeztetett téma

 

Nyitrai Péter

 • A közigazgatási szervek hatósági tevékenységének aktuális kérdései
 • A középszint szerepének változása Magyarországon
 • Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás kritikai vizsgálata
 • A szakigazgatási szervek működésének aktuális kérdései
 • Egyéb szabadon választható, oktatóval egyeztetett téma

 

Czékmann Zsolt

 • Energiaügy igazgatása Magyarországon az EU szabályozás tükrében
 • Az infokommunikációs eszközök alkalmazásának lehetőségei az önkormányzatoknál
 • Információ és információ áramlás
 • Elektronikus közszolgáltatások
 • Egyéb szabadon választható, oktatóval egyeztetett téma

 

Dr. Turkovics István

 • Egyéb szabadon választható, oktatóval egyeztetett téma
Vissza