Tanszéki kutatások

Dr. Torma András:

Európai Közigazgatás

Közigazgazgatási Jog

Közigazgatási Szervezés és Vezetés

 

Nyitrai Péter:

A közigazgatás szervezetrendszerének vizsgálata

Az egyes államok területi tagozódását befolyásoló tényezők

A közigazgatás büntetőjoga

 

dr. Szabó Eszter:

Kultúrális Örökségvédelem

Építésügyi igazgatás


dr. Turkovics István:

Ket jogorvoslati rendszerének vizsgálata

Kereskedelem igazgatása


dr. Bodnár Norbert:

Helyi önkormányzatok és társulásaik

Kistérségek


Czékmann Zsolt:

Elektronikus közszlolgáltatások jogi aspektusai

Energiajog közjogi szabályozása

Információ és információs társadalom


Vissza