Közigazgatástörténet

 

Tájékoztató az Igazgatásszervező alapszakos nappali hallgatók részére

2013/2014. tanév I. félév

Közigazgatás-történet

 

 

1. Bevezetés, tantárgyi követelményrendszer ismertetése, a felvilágosult abszolutizmus

2. II. József igazgatási reformjai

3. A reformkori gondolkodók közigazgatási koncepciói

4. A helyi szervek 1848-ban

5. A neoabszolutizmus közigazgatása

6. Közigazgatás a kiegyezés után

7. Az önkormányzati rendszer 1870 után

8. Tisza Kálmán reformjai

9. Az első világháború és a forradalmak közigazgatási rendszere

10. Közigazgatási rendszer Európában a két világháború között

11. A Horthy-korszak közigazgatása

12. A közigazgatás általános jellemzői a II. világháború után

13. A jelenlegi magyar közigazgatási rendszer előzményei. A félév lezárása.

 

Kötelező tananyag: Lehotay Veronika: A modern állam és jog történeti alapjai. Miskolci Egyetemi Kiadó. 2010. és az előadáson leadott anyag.

 

A tankönyvi kollokviumi tételek:

 

 1. A városi jog kialakulása 35-36, középkori gyökerek a városi jogban 46. o.
 2. A magyar országgyűlés előzményei, reformok 1848-ban 53-55. o.
 3. A neoabszolutizmus időszaka 55-56. o.
 4. A törvényhozás története 56-59. o.
 5. A központi hatalom: király 61-63. o.
 6. A kormány, kormányzó 63-66. o.
 7. Helyi szervek 1848 előtt 66-67. o.
 8. Helyi szervek 1919-ig 67-70. o.
 9. Helyi szervek 1919 és 1945 között 70-72. o.
 10. Királyi kúria, nemesi bíróságok 72-74. o.
 11. Városi bíráskodás, az úriszék 74-75. o.
 12. Magyar jogforrások 1848 előtt 78-80. o.
 13. Magyar jogforrások 1848 után 80-81. o.

 

Ajánlott irodalom: Mezey Barna (szerk.) Magyar alkotmánytörténet (Bp., 2007.) közigazgatás-történeti fejezetei, továbbá Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp. 1976.

 

Miskolc, 2013. október 26.

                                  

 

Jó felkészülést kíván:

                           Prof. Dr. Stipta István

                                   oktató

 

Vissza