Közpénzügytan záróvizsga tételsor

Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

                                Államtudományi Intézet

                                   Pénzügyi Jogi Tanszék


Kollokviumi és Záróvizsga tételek
Közpénzügytan tárgyból
2015/2016. tanév I. félév
Közigazgatási Mesterszak
    

Kötelező tananyag: konzultációk anyaga és a kötelező jogszabályok

Tankönyv:
Simon István (szerk.): Pénzügyi Jog I. Osiris Kiadó, Budapest 2007.

 

 

1.  A közpénzügytan – pénzügyi jog elméleti megközelítése (fogalma, jogforrásai, közpénzügyek felosztása, a közpénzügyi jogviszony jellemzői, fogalmak)

 

2. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései

 

3. Az államháztartás joga – tartalma. A közbefizetések fajtái, jogcímei

 

4. Az államháztartás fogalma. Az állami gazdálkodás és a vállalkozási tevékenység jellemzői, összehasonlítása, az állam funkciói

 

5. Az államháztartás felépítése, alrendszerei, bevételei, kiadásai

 

6. Az államháztartási gazdálkodás és a költségvetési tervezés alapelvei

 

7. A központi költségvetés szerkezeti rendje, felépítése

 

8. A központi költségvetés tervezésének folyamata, hatásköri, eljárási szabályok, határidők, tervezési módszerek

 

9. A központi költségvetés jóváhagyása                    

 

10. A központi költségvetés végrehajtása, a költségvetési törvény módosítása, pótköltségvetés, előirányzatok megváltoztatása, költségvetési beszámolási rendszer   

 

11. A Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.

 

12. Gazdálkodás az állami vagyonnal, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,

 

13. A helyi önkormányzatok vagyona, a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályai

 

14. Az önkormányzatok gazdálkodása (bevételek, kiadások) és költségvetése

 

15. A költségvetési szervek jogállása típusai, alapítása   

 

16. A költségvetési szervek tevékenysége, működése és gazdálkodása

 

17. A költségvetési szervek kötelezettségvállalása

 

18. Az államháztartási kontroll; a belső kontrollrendszer szabályai

 

19. Az ÁSZ ellenőrzésére vonatkozó szabályok, az ÁSZ feladatai

 

20. Az önkormányzat adó-megállapítási joga, korlátai. A helyi adók típusai

 

21. A vagyoni típusú helyi adók

 

22. A kommunális jellegű helyi adók

 

23. A helyi iparűzési adó

Kötelező jogszabályok:

-    Magyarország Alaptörvénye
-    2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
-    368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról
-    2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről
-    2011.évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
-    2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
-    2011.évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
-    2007. évi CVI. az állami vagyonról
-    1990. évi C. törvény a helyi adókról
-    2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

Miskolc, 2015. szeptember                                                                Államtudományi Intézet
                                                                                               Pénzügyi Jogi Intézeti Tanszék

 

 

 

 


                                                                                                

 

 

 

 

Vissza