Kriminológia mester szak felvételi tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

felvételi elbeszélgetés

 

 

I) A felvételi elbeszélgetés helye, ideje, témakörei

 

Felvételi elbeszélgetés időpontja:

2018. augusztus 16. (szerda) 10 óra 

Felvételi elbeszélgetés helye:

Állam- Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem (A/6. ép. 31.)

Felvételi elbeszélgetés témakörei:

motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről (motiváció, szakmai tájékozottság és ismeretek), verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

 

II)        A felvételi elbeszélgetéshez szükséges dokumentumok

 

Eredeti iratok bemutatása:

személyi igazolvány, eredeti oklevelek, leckekönyv, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok

 

III)     Előzetes kreditbeszámítás

 

A kriminológia mesterszakra történő felvétel feltétele, hogy az alapképzésben szerzett tudások alapján minimálisan 20 kredit elismerhető legyen, így a felvételi eljárásban előzetes kreditbeszámítás elvégzése szükséges.

Ennek érdekében az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába 2018. augusztus 6. napjáig elektronikus – ennek hiányában postai - úton a jogdhiv@uni-miskolc.hu e-mail- vagy a ME ÁJK Dékáni Hivatal 3515 Miskolc-Egyetemváros postai címre kérjük megküldeni az alábbi dokumentumokat:

-          teljesített tárgyakat igazoló leckekönyv- vagy oklevél-melléklet, diploma-másolat

Abban az esetben, ha a jelentkező a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán végzett, leckekönyvét ill. oklevél-mellékletét nem kell megküldenie!

-          oklevél, bizonyítvány és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

-          többletpontokat igazoló okirat másolata

 

A Kriminológia mesterszakra bemenetként elfogadott alapszakok esetén:

 

Bemeneti szak

Szükséges kredit

társadalomtudomány képzési területről:

- szociológia

- társadalmi tanulmányok

- politológia

- szociális munka

-szociálpedagógia

bölcsészettudomány képzési területről:

- pszichológia

államtudományi képzési területről:

- bűnügyi igazgatási

- igazságügyi igazgatási

- rendészeti igazgatási

- büntetés-végrehajtási nevelő

alapképzési szak

teljes kreditelismerés

pedagógus képzési területről:

- pedagógia,

- gyógypedagógia,

társadalomtudomány képzésiterületről:

- kulturális antropológia,

- nemzetközi tanulmányok,

- nemzetközi kapcsolatok,

államtudományi képzési területről:

- igazgatásszervező,

- közigazgatás-szervező,

- nemzetközi igazgatási, védelmi igazgatási

alapképzési szak

A belépéshez az alapképzési tanulmányok alapján az alábbi három területről legalább két területen 10-10 kredit szükséges:

-     jogtudományi és igazgatási ismeretek;

-     társadalomtudományi ismeretek (szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, pszichológia, kulturális antropológia);

-     szociális és pedagógiai ismeretek (szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia)

 

A nem teljes kreditérték-beszámítás esetén (tehát a Jelentkező nem rendelkezik teljes kreditértékként figyelembe vehető oklevéllel), amennyiben nem a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte a szakra bemeneti követelményként szerzett diplomáját,abban az esetben kérnénk megküldeni a leckekönyv másolatát a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre legkésőbb 2018. augusztus 6.  napjáig.

 

A Kriminológia mesterszakra jogász, illetve általános orvos diploma esetén is van lehetőség jelentkezni.

 

IV)       Pontszámítás a felvételi elbeszélgetésen

 

A mesterképzés felvételi eljárásában legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön meg kell határozni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve - az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja - nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Felvételi pontszámítás (nappali és levelező tagozat esetében):

-felvételi elbeszélgetés: maximum  90 pont

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható

Esélyegyenlőségi jogcímen az alábbiak szerint:

- fogyatékosság 3 pont

- gyermekgondozás 3 pont

- hátrányos helyzet 3  pont

Második Nyelvvizsga/felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

Második Nyelvvizsga/ középfokú (B2) komplex: 5 pont

Helyi TDK 1-3 hely vagy különdíj: 7 pont

Helyi TDK részvétel: 3

OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 10 pont

OTDK részvétel: 5 pont

Szakirányú oklevél: 10 pont

Oklevél minősítés: 5 pont

Szakmai publikáció: 10 pont

 

V)          Mire jó egy okleveles kriminológus? – azaz elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

 

 

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a következő feladatkörök tölthetők be az okleveles kriminológus végzettséggel:

-        Adatfeldolgozói üzemviteli, rendszerszervező, programfejlesztő és szolgáltató feladatkör

-        Adóeljárási feladatkör

-        Adóhatósági járulék feladatkör

-        Adóigazgatási feladatkör

-        Adóügyi ellenőrzési feladatkör

-        Adóügyi előkészítő és adatszerzési feladatkör

-        Adóügyi hatósági feladatkör

-        Adóügyi tervezési feladatkör

-        Áldozatsegítési feladatkör

-        Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző

-        Állami bankfelügyeleti feladatkör

-        Anya- és gyermekvédelme szakmai (védőnői) felügyeleti feladatkör

-        Arcképelemzési, kiértékelési tevékenységet támogató feladatkör

-        Biztonságtechnikai feladatkör

-        Családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatkör

-        Családvédelmi szolgálat feladatkör

-        Csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör

-        Európai uniós feladatkör

-        Felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatok

-        Gazdaságstatisztikai munkaterületen

-        Gazdaságstatisztikai munkaterületen

-        Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

-        Gyógyszerellátási és kábítószerekkel kapcsolatos szakmai felügyeleti és irányítási, illetve hatósági feladatkör

-        Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör

-        Kárpótlással összefüggő feladatkör

-        Képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör

-        Kormányzati döntés-előkészítési feladatkör

-        Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok

-        Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatkör

-        Külügyi feladatkör

-        Nemzetközi segélykoordinációs feladatkör

-        Parlamenti és társadalmi kapcsolatok feladatkör

-        Pártfogó felügyelő

-        Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző

-        Pénzügyi nyomozói feladatkör

-        Rendvédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi, rendészeti) feladatkör

-        Sajtó- és tájékoztatási feladatkör

-        Statisztikai elméleti, módszertani, fejlesztési feladatkör

-        Statisztikai információs adatszolgáltató feladatkör

-        Statisztikai koordinátori feladatkör

-        Statisztikai szakügyintézői, adatgyűjtő, adatátvevő, adatfelvételező feladatkör

-        Statisztikai szervező, ellenőrző, tervező feladatkör,

-        Stratégiai feladatkör

-        Szakképzések, átképzések makroszintű fejlesztésével, irányításával összefüggő feladatkör

-        Szerencsejáték ellenőrzési feladatkör

-        Szerencsejáték hatósági feladatkör

-        Szociálpolitikai, rehabilitációs és gyermekvédelmi feladatkör

-        Társadalomstatisztikai munkaterületen

-        Társadalomstatisztikai munkaterületen

-        Titkársági és igazgatási feladatkör

-        Vámigazgatási feladatkör

 

Vissza