Kriminológiai mesterképzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: kriminológia (Criminology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles kriminológus
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Criminologist
3. Képzési terület: jogi
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudomány képzési
területről a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a szociális munka, a
szociálpedagógia, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, az államtudományi
képzési területről a bűnügyi igazgatási, az igazságügyi igazgatási, a rendészeti igazgatási, a
büntetés-végrehajtási nevelő alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a
pedagógus képzési területről a pedagógia, a gyógypedagógia, a társadalomtudomány képzési
területről a kulturális antropológia, a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi kapcsolatok, az
államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, a nemzetközi
igazgatási, védelmi igazgatási alapképzési szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
a szak orientációja: elmélet-orientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Vissza