Kriminológia tételek

KRIMINOLÓGIAI VIZSGATÉTELEK és TANANYAG

 

levelező tagozat, diplomás levelező tagozat

 

2013/2014. tanév, 2. félév

 

 

.pdf formátumban

 

I.

 

 1. Tudományelméleti kérdések (a kriminológia fogalma, részei, tárgya, legfontosabb kutatási területei és megközelítési módjai ….) (konzultáció + Tk. 25-39. o.)
 2. A klasszikus kriminológia (konzultáció + Tk. 46-53. o.)
 3. A pozitivista iskola és a közvetítő irányzat (konzultáció + Tk. 53-66. o.)
 4. A kriminálantropológiai irányzatok (konzultáció + Tk. 71-73. o.)
 5. Az ikerkutatások és az adoptációs vizsgálatok (konzultáció + Tk. 73-76. o.)
 6. A kromoszóma-rendellenességek, az endokrinológiai ás a biokémiai anomáliák (konzultáció + Tk. 76-77), a neurofiziológiai és a neuropszichológiai összefüggések (konzultáció + Tk. 80. o.), és a kondicionálási elmélet (konzultáció)
 7. Az intelligencia-vizsgálatok (konzultáció + Tk. 78-80. o.), és a pszichopátia (konzultáció + Tk. 80-82. o.)
 8. A pszichoanalízis (mélylélektani irányzat) (konzultáció + Tk. 83-85. o.),
 9. A visszatartási, kötődési és tanulási elméletek (konzultáció + Tk. 85-91. o.)
 10. Az anómia-elméletek (konzultáció + Tk. 104-108. o.)
 11. A társadalmi dezorganizáció elmélete (konzultáció + Tk. 108-109. o.) és az interakcionista elméletek (konzultáció + Tk. 116-120. o.)
 12. A differenciális asszociáció (konzultáció), a kulturális konfliktusok elmélete (konzultáció + Tk. 91-93. o.) és a semlegesítés és sodródás elmélete (konzultáció)
 13. A szubkultúra elméletek (konzultáció + Tk. 93-97. o.) 
 14. A soktényezős megközelítés (konzultáció + Tk. 120-125. o.)
 15. A címkézés-elmélet (konzultáció + Tk. 111-116. o.)
 16. A bűnelkövetés elméletei (konzultáció + Tk. 97-103. o.)
 17. A magyar kriminológia általános jellemzői (konzultáció + Tk. 155-159. o.)
 18. A magyar kriminológiai gondolkodás a dualizmus idején (konzultáció + Tk. 159-166. o.)
 19. A kriminológia helyzete Magyarországon az I.vh. végétől az ötvenes évek végéig (konzultáció + Tk. 166-174. o.)
 20. A magyar kriminológiai gondolkodás jellemzői a hatvanas évektől napjainkig (konzultáció + Tk. 174-192. o.)

 

II.

 

 1. Kriminálstatisztika; A magyarországi kriminalitás általános jellemzői (konzultáció + Tk. 219-243. o.)
 2. A rejtett bűnözés (konzultáció + Tk. 249-269. o.)
 3. A családon belüli erőszak (konzultáció + Tk. 379-396. o.)
 4. A nemek és a bűnözés (konzultáció + Tk. 545-557. o.)
 5. A kisebbségek és a bűnözés (konzultáció + Tk. 581-594. o.)
 6. A gyermekkori és a fiatalkori kriminalitás (konzultáció + Tk. 525-539. o.)
 7. A karrier-bűnözés, karrier-bűnözők (konzultáció + Tk. 561-576. o.)
 8. A viktimológia (konzultáció + Tk. 275-284. o.)
 9. Devianciák Magyarországon (konzultáció)
 10. A kábítószer-probléma és a bűnözés kapcsolata (konzultáció + Tk. 481-496. o.)
 11. Az alkoholfogyasztás és a bűnözés (konzultáció + Tk. 469-481. o.)
 12. A vagyon elleni bűnözés (konzultáció + Tk. 335-352. o.)
 13. Az erőszakos bűnözés (konzultáció + Tk. 357-374. o.)
 14. A korrupció és a korrupciós bűnözés (konzultáció)
 15. A gazdasági bűnözés (konzultáció + Tk. 401-418. o.)
 16. A szervezett bűnözés (konzultáció + Tk. 423-442. o.)
 17. Bűnmegelőzési stratégiák (konzultáció + Tk. 311-325. o.

 

A szóbeli vizsga tananyaga:

 • a konzultáción elhangzottak (különös tekintettel egyes témákra - pl.: devianciák)
 • Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006. hivatkozott részei

 

A szóbeli vizsga a tételsor I. és II. részében található 1-1 tétel rövid ismertetéséből áll.

Vissza