Logika

Logika

AJJOE103ISZN3

Igazgatásszervező szak nappali tagozat, 2014/2015. tanév, I. szemeszter

 

Az előadás helye: A/1. ép. 309. tanterem

Az előadás ideje: kedd 8.00–10.00 – A részvétel kötelező!

Az előadó: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Az ügyintéző: Hodosi Gabriella; A/6. ép. 222. szoba

A számonkérés: beszámoló háromfokozatú értékeléssel

A követelmények: A jelenlét kötelező. Az esetleges mulasztások pótlására az utolsó héten kerül sor. Az önkéntes zárthelyi dolgozat eredménye a félévi vizsgaeredménybe beszámít.

 

A félév beosztása:

 

1. 2014. szeptember 10.: A logika elmélete: Helye; tárgya; viszonya más tudományokhoz; logikai rendszerek

2. 2014. szeptember 17.: A logika története: Tradicionális logika: antik, középkori, újkori logika; modern logika

3. 2014. szeptember 24.: Klasszikus logika: A logikai szerkezet; Jelölések; Funktorok;Logikai jelek: Negáció; Konjunkció; Alternáció; Kizáró vagylagosság; Kondicionális; Bikondicionális

4. 2014. október 1.: Logikai műveletek: Metalogikai jelek; Logikai törvények; Szöveges függvények; Azonosság

5. 2014. október 8.: Logikai állítások: Kategorikus állítások; Kvantorok és kvantifikáció; Univerzális és egzisztenciaállítások

6. 2014. október 15.: Zárthelyi dolgozat

7. 2014. október 22.: Oktatási szünet

8. 2014. október 29.: Logikai következtetések: Következtetések; Nevezetes következtetési formák; Kategorikus szillogizmusok; A következtetések ellenőrzése; A klasszikus logika kiterjesztése: Intenzionális logika; Modális logika; Modális operátorok; Lehetséges világok elmélete; időlogika; a deviáns logikai rendszerek

9. 2014. november 5.: Deviáns logika I.: Gyakorlati logika; A cselekvés logikája; Gyakorlati szillogizmusok; Deontikus logika; Norma és normatív ítélet; Normatív következtetés

10. 2014. november 11.: Deviáns logika II.: Többértékű logika; Életlenlogika; „Fuzzy” értékek ésszillogizmusok; Nem monologikus logika: Dialektika, Dialogika; Nem monotonikus logika: Nem-formális logika, Esendő logika

11. 2014. november 19.: Jogi logika: Jog és logika; Moór Gyula felfogása; Szabó József nézeteiA jog számára releváns logika; A jogi szövegek logikai szerkezete; Jogi szillogizmus

12. 2014. november 26.: Retorika: A retorika születése; Retorikai eszközök; Jog és retorika

13. 2014. december 3.: Érveléselmélet: az argumentáció; az érvek szerkezete; érvelési hibák

14. 2014. december 10.: Pótlás; elővizsga

 

Tananyag: Szabó Miklós: Logica Magna. Utazások a logika birodalmában. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2014.

 

2014. szeptember 1.

                                                                       (Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék)

Vissza