Mesterképzés (MA)

A bolognai rendszerű képzés „lineáris” jellegű. Ez azt jelenti, hogy a felsőfokú szakképzéssel megkezdett és az alapszakokkal folytatott tanulmányok még magasabb szinten, mesterképzési szakokon folytathatók tovább. A mesterképzés a korábban megszerzett tudás elmélyítését és specializálását biztosítja. Közvetlen előszobáját jelenti továbbá a doktori képzésnek, vagyis a PhD tudományos fokozat megszerzésére való szervezett felkészülésnek. A mesterképzési szakok kínálatának kialakítása a jogi és igazgatási képzési területen még folyamatban van.  Karunk már meghirdette a közigazgatási mesterképzési szakot, s terveink között szerepel további szakok indításának engedélyeztetése is, jelenleg engedélyezés alatt áll a munkaügyi és társadalombiztosítási mesterszak.

A közigazgatási mesterképzési szak célja olyan igazgatási szakemberek képzése, akik a közigazgatás működésének, az államtudományok és a jog alapjainak, a jogrendszer legfőbb intézményei és szervezetei működésének ismeretében alkalmassá válnak arra, hogy központi, területi és helyi közigazgatási szervekben vezetői, magas szintű irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, hatósági, döntés-előkészítő és szervezési- igazgatási feladatokat lássanak el.

Vissza