Magyar alkotmányjog gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK

Magyar Alkotmányjog gyakorlat

Igazgatásszervező szakos, nappali tagozatos hallgatók számára

2013/2014. tanév 1. félév

 

Számonkérés típusa: gyakorlati jegy

Óraszám: 2 óra/hét

A hozzárendelt kreditpontok száma: 2 kr.

Tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

A tárgy jegyzője: kijelölt gyakorlatvezetők

 

1.    Az oktatás célja:

Alkotmányjogi szövegek (jogszabályok, bírói döntések, alkotmánybírósági határozatok, szakirodalom) tanulmányozása. A jog­eset-megoldási készség kialakítása az alkotmányjogban.

 

2.    Tankönyv:

Alkotmánybírósági esetjog (szerk.: Halmai Gábor), INDOK, Bp., 2004.

 

3.    A gyakorlat minősítése:

A gyakorlatokon két zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. Egy zh. maximum 30 pontos. A két zh-val összesen maximum 60 pont szerezhető. A gyakorlatvezető által kijelölt irodalomból tartott kiselőadással, feladatmegoldással maximum 5 pont érhető el. Az így szerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen: 0–24 pontig

Elégséges: 25–33 pontig

Közepes: 34–41 pontig

Jó: 42–49 pontig

Jeles: 50–60 pontig

 

Gyakorlatok

 

Okt. h.

Időpont

Téma

1.

szept. 10.

A tananyag bemutatása, követelmények ismertetése.

2.

szept. 17.

Sportnap

3.

szept. 24.

Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai. A hatalommegosztás.

4.

okt. 1.

A jogforrási rendszer.

5.

okt. 8.

A képviseleti és közvetett demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

6.

okt. 15.

Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A törvényhozatali eljárás.

Zárthelyi dolgozat

7.

okt. 22.

SZÜNET

8.

okt. 29.

A köztársasági elnök.

9.

nov. 5.

A kormányzás fogalma. A kormány.

10.

nov. 12.

Az igazságszolgáltatás fogalma. A bíróságok.

11.

nov. 19.

Az ügyészség.

12.

nov. 26.

A helyi önkormányzatok alapjogai. Zárthelyi dolgozat

13.

dec. 3.

Az alkotmányvédelem. Az Alkotmánybíróság.

14.

dec. 10.

Pótlás. Az alkotmányos alapjogok fogalma, rendszere, az alapjogi dogmatika fő kérdései.

 

4.    A gyakorlatok időpontja és helye:

I-101 tankör: kedd 14-15.30 óra A/6. 216. gyakorlatvezető: Zsíros Annamária

 

 

Miskolc, 2013. szeptember

                                                                                                          Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza