Közigazgatás-elmélet

Vizsgakérdések

Közigazgatás-elmélet c. tantárgyhoz

Közigazgatási mesterképzési szak

2013/2014. tanév I. félév

 

1.)          Vezesse le a közigazgatás-elmélet fogalmát és határozza meg a közigazgatás-elmélet tárgyát!

2.)          Ismertesse az igazgatás fogalmát, alanyát, tárgyát, tartalmi elemeit!

3.)          Tekintse át az igazgatás és a közigazgatás összefüggéseit!

4.)          Határozza meg a közigazgatás szervezéstudományi fogalmát és elemezze a fogalom összetevő elemeit!

5.)          Határozza meg a közigazgatás jogtudományi fogalmát és elemezze a fogalom összetevő elemeit!

6.)          Ismertesse a közigazgatási jog fogalmát és mutassa be szabályozásának fő tárgyköreit!

7.)          Tekintse át a közigazgatási jogviszony jellemzőit!

8.)          Adja meg a közigazgatási szerv fogalmát és elemezze az egyes fogalmi elemeket! Figyeljen az elhatárolási kérdésekre is!

9.)          Vezesse le az igazgatás keletkezésének folyamatát!

10.)      Mutassa be a nemzetségi igazgatás és a közigazgatás kapcsolatát!

11.)      Mutassa be a sumér-akkád, valamint az ókori egyiptomi közigazgatás keletkezésének főbb lépéseit!

12.)      Mutassa be az athéni, valamint a római állam közigazgatása keletkezésének főbb lépéseit!

13.)      Mutassa be a kínai, valamint a magyar közigazgatás keletkezésének főbb lépéseit!

14.)      Jellemezze az európai államok közigazgatását az ókori és a polgári állam közötti időszakban!

15.)      Jellemezze a magyar közigazgatás helyzetét az Árpád-kortól a polgári államig terjedő időszakban!

16.)      Mutassa be a polgári állam közigazgatásának európai kifejlődését!

17.)      Elemezze a magyar polgári közigazgatás kialakulását!

18.)      Tekintse át az ókori állam közigazgatásáról kialakult nézeteket!

19.)      Ismertesse a közigazgatás-tudomány előzményeit a feudalizmus időszakában!

20.)      Mutassa be a polgári közigazgatás-tudomány kialakulását, különös tekintettel a közigazgatási jogtudományi, valamint a közigazgatási szervezéstudományi (közigazgatástani) irányzatokra!

21.)      Mutassa be a polgári közigazgatás-tudomány kialakulását, különös tekintettel a közigazgatás politikatudományi, valamint a közigazgatás szociológiai irányzatokra!

22.)       Mutassa be a magyar polgári közigazgatás-tudomány kialakulását, különös tekintettel a jogtudományi (a jogismereti) irányzatra!

23.)      Mutassa be a magyar polgári közigazgatás-tudomány kialakulását, különös tekintettel a közigazgatási jogi pozitivista irányzatra!

24.)      Mutassa be a magyar polgári közigazgatás-tudomány kialakulását, különös tekintettel a közigazgatási jogi dogmatista irányzatra!

25.)      Mutassa be a magyar polgári közigazgatás-tudomány kialakulását, különös tekintettel a közigazgatástani irányzatra!

26.)      Mutassa be a magyar polgári közigazgatás-tudomány kialakulását, különös tekintettel a közigazgatási szervezéstudományi irányzatra!

27.)      Európa egységének szükségessége nem a XX. Században merült fel először, hanem évszázadokkal korábban. Tekintse át az európai integráció gyökereit!

28.)      Mutassa be az egységesülő Európa közösségi intézményrendszere kiépítésének első lépését!

29.)      Mutassa be az egységesülő Európa közösségi intézményrendszere kiépítésének  második lépését!

30.)      Mutassa be az egységesülő Európa közösségi intézményrendszere kiépítésének harmadik lépését!

31.)      Mutassa be az egységesülő Európa közösségi intézményrendszere kiépítésének negyedik lépését!

32.)      Mutassa be az egységesülő Európa közösségi intézményrendszere kiépítésének ötödik és hatodik lépését!

33.)      Határozza meg az európai közigazgatás fogalmát!

34.)      Tekintse át az Európai Bíróság szerepét az európai közigazgatás-tudomány kialakulásában!

35.)      Mutassa be az európai közigazgatás-tudomány irányzatait és nevezze meg az egyes irányzatok néhány külföldi képviselőjét!

36.)      Mutassa be az európai közigazgatás-tudomány irányzatait és nevezze meg az egyes irányzatok néhány magyar képviselőjét!

 

Miskolc, 2013. november

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza