Szakigazgatási ismeretek 1.

Vizsgakérdések

Szakigazgatási ismeretek 1.

című tantárgyhoz

2013/2014. II. félév

 

 • 1. A szakigazgatás helye a közigazgatási jogban
 • 2. A területfejlesztés előzményei, célja, feladatai
 • 3. Alapfogalmak a területfejlesztéssel kapcsolatban
 • 4. A központi állami szervek feladat- és hatásköre a területfejlesztés kapcsán
 • 5. A területi szervek feladat- és hatásköre, a területfejlesztés és a területrendezés eszközei
 • 6. A kisajátítás fogalma, funkciója
 • 7. Alapvető szabályok, kisajátítási célok és feltételek, a kisajátítással érintett ingatlan
 • 8. A kártalanítás szabályai
 • 9. A kisajátítási eljárás

10. Az építésügyi igazgatás előzményei, fogalma, célja alapfogalmak, általános követelmények

 • 11. Az állami szervek és az önkormányzatok építésügyi feladatai
 • 12. A településrendezési jog alapintézményei
 • 13. Az építésrendészet alapintézményei
 • 14. Általános tudnivalók, a honvédelmi igazgatás fogalma
 • 15. A honvédelem igazgatása és irányítása
 • 16. A Magyar Honvédség
 • 17. A katonák szolgálati viszonyának sajátosságai
 • 18. A honvédelmi kötelezettségek
 • 19. Rendkívüli intézkedések
 • 20. Általános tudnivalók, a rendészet fogalma
 • 21. A rendőrség
 • 22. Az idegenrendészet, az útlevélrendészet
 • 23. Katasztrófavédelmi igazgatás, a nemzetbiztonsági igazgatás

 

Miskolc, 2014. február

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza