Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék

Intézeti tanszékvezető: Prof Dr. Róth Erika PhD, egyetemi tanár
Postacím: Állam és Jogtudományi Kar, Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Intézeti Tanszék, Miskolc, Egyetemváros 3515
Tanszék helye: Miskolci Egyetem A/6 Épület I. emelet

 

Titkárság fax és telefonszáma: telefon: 46-565-111/22-99; fax: 46-565-179
E-mail cím: jogemese@uni-miskolc.hu
Ügyintézés: Szabó Emese igazgatási ügyintéző, A/6. épület, 117. szoba; hétfő-péntek 8:00-11:30

 

 

 

Oktatott tantárgyak

 

Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

 

Tanszéki kutatások

 

A tanszék kiadványai

 

Tansegédletek

 

Tudományos Diákkör

 

Tanszéki hírek

 

A tanszék oktatói

A tanszék története

 

 

A büntető eljárási jog oktatása a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1984-ben kezdődött, de tanszéki keretek között 1995 óta folyik.

A Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék a Bűnügyi Tudományok Tanszék intézetté alakulásával egyidőben, 1995. július 1-jén jött létre.

A tanszék által a nappali és levelező tagozatos jogászképzésben oktatott kötelező tantárgyak a Büntető eljárási jog, a Büntetés-végrehajtási jog és a Kriminalisztika.

A Büntető eljárási jog tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a büntetőeljárás történetével, a különböző eljárási rendszerekkel, a külföldi büntetőeljárások főbb jellemzőivel, a büntetőeljárás szabályaival, intézményeivel, a jogalkalmazás, a rendőri, ügyészi, bírói munka alapkérdéseivel. A gyakorlati szemináriumok keretében tárgyalásokat látogatnak, "mintatárgyalásokat" tartanak.

A Büntetés-végrehajtási jog tárgy keretében az előadások funkciója a büntetés-végrehajtási jog történetének, alapintézményeinek, a büntetés-végrehajtás működésének jogi és szociológiai vonatkozású bemutatása. Rendszeresen szervezünk börtönlátogatást is.

A Kriminalisztika tárgy keretében a bűncselekmények felderítésének technikai, gyakorlati, módszertani kérdései kerülnek feldolgozásra.

A tanszék e tantárgyak mellett számos szabadon választható tárgyat is kínál az érdeklődő hallgatók számára, Ezen tárgyak keretében az érdeklődő hallgatók a különleges nyomozási eszközökről, az Európai Unión belüli büntetőjogi együttműködésről, az orvosszakértő bizonyításbeli szerepéről, igazságügyi orvostanból szerezhetnek bővebb ismereteket, valamint a retorikai képességüket fejleszthetik.

 

A tanszék rendszeresen szervez perbeszédversenyt is, amelynek kiemelkedő szereplői országos megmérettetésen is részt vesznek.

A jogászképzés mellett a tanszék a jogi asszisztens képzésben is oktat Büntető eljárásjogot, az igazságügyi igazgatási alapszakos képzésben pedig e mellett az "Ügyészségi szervezet és igazgatás", "Büntető ügyvitel" és "Büntető határozatok szerkesztése gyakorlat" elnevezésű tantárgyakat is.

 

A tanszéken folyó kutatómunka többek között a következő területekre terjed ki:

  • összehasonlító büntető eljárási jog;
  • európai büntetőjog;
  • a büntető igazságszolgáltatás hatékonysága;
  • a nyomozás szerepe a büntetőeljárásban;
  • alkotmányos elvek a büntetőeljárásban;
  • a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések;
  • titkos nyomozási eszközök;
  • tanúvédelem.

 

 

A tanszéken dolgozók és beosztásuk: Jámborné Dr. Róth Erika tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Farkas Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Nagy Anita habilitált egyetemi docens, valamint Dr. Jánosi Andrea egyetemi adjunktus.

Vissza