Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

 

Intézeti tanszékvezető: Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár
Postacím: Állam és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék, Miskolc, Egyetemváros 3515
Tanszék helye: Miskolci Egyetem A/6 Épület I. emelet

 

Titkárság fax és telefonszáma: telefon: 46-565-111/22-99; fax: 46-565-179
E-mail cím: jogemese@uni-miskolc.hu
Ügyintézés: Szabó Emese igazgatási ügyintéző, A/6. épület, 117. szoba; hétfő-péntek 8:00-11:30

 

 

Oktatott tantárgyak

 

Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

 

Tanszéki kutatások

 

A tanszék kiadványai

 

Tansegédletek

 

Tudományos Diákkör

 

Tanszéki hírek

 

A tanszék oktatói

 

A tanszék története

 

 

A Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék 1995. július 1-jén alakult meg a Bűnügyi Tudományok Intézetén belül. Tanszékvezetőjeként Lévay Miklós, tanszékvezető-helyettesként pedig Görgényi Ilona kapott megbízást.

A 2000. évtől Görgényi Ilona megbízott tanszékvezetőként, 2001-től pedig kinevezett tanszékvezetőként látja el a feladatokat. Ugyancsak 2000-től Váradi Erika tanszékvezető-helyettes volt, ezen beosztás megszűnéséig.

A Bűnügyi Tudományok Intézetének alapítója, Horváth Tibor 1998-ban nyugdíjba vonult és ettől kezdve emeritus professzor.

 

A tanszék szakmai feladata a jogászképzésben a Büntetőjog és a Kriminológia mint kötelező és az ezekkel összefüggő szabadon választott (alternatív) tárgyak oktatása. Az igazságügyi igazgatási képzésben ugyancsak a Büntetőjog, valamint a szabadon választott tárgyak oktatása. A tanszék oktatói részt vesznek a jogi szakokleveles, a jogi asszisztens és az igazságügyi szociális tanácsadó képzésben is. Az oktatási feladatok ellátása mellett kutatómunkát is folytatnak a büntetőjog-tudomány és a kriminológia területén.

 

Tanszékünknek széleskörű nemzetközi-tudományos kapcsolatai vannak, amelynek keretében számos nemzetközi konferencián tartottunk előadást és több alkalommal vettünk részt külföldi tanulmányúton, valamint szakértőként a hazai és a nemzetközi tudományos életben. Rendszeres a szakmai együttműködésünk a német, osztrák, angol, finn, belga, szlovák, lengyel, francia és spanyol társtanszékekkel, illetve kutatóhelyekkel. Több nemzetközi kutatásban vettünk, veszünk részt.

 

A tanszék oktatóinak kiterjedt publikációs tevékenysége köréből ki kell emelni az önálló monográfiákat és a nemzetközi összehasonlító jellegű, illetve az európai uniós standardok érvényesülését elemző írásműveket, valamint az írásos tananyagokat, amelyeket más karokon is felhasználnak a jogászképzésben.

 

A mértékadó hazai és külföldi szakmai közösség „miskolci műhely”-ként tart számon bennünket.

Vissza